S-Vitamin E

Alternativt navn: Alfa-tocopherol

Indikasjoner

Utredning av eventuell vitamin E-mangel, f eks som følge av feilernæring, som ledd i utredning av malabsorpsjon og ved uklare nevrologiske lidelser.

Referanseområde

Alder Referanseområde Enhet
13 - 19 år 14 - 23 µmol/L
≥ 20 år 12 - 42 µmol/L

Fullstendig referansetabell

Tolkning

Lav konsentrasjon sees ved mangelfull ernæring og mal- absorpsjon, men kan også være en følge av høyt oksidativt stress. Vitamin E transporteres i blodet bundet til lipoproteiner, og nivået er derfor til en viss grad avhengig av lipoproteinkonsentrasjonen, særlig av LDL. Ved lav vitamin E og lave lipoproteiner vil vitamin E/kolesterol > 3,0 bety adekvat vitamin E-status.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Vit E (Tokoferol (alfa))
NLK-kode: NPU26649
Analysenummer: 494
Forkortet analysenavn: S-VIT E

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum. Dette volumet er nok til å måle alle de fettløselige vitaminene.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.