S-Vitamin K

Alternativt navn: Vitamin K1, fyllokinon

Indikasjoner

Vurdering av ernæringsstatus ved malabsorpsjon der det er fare for lavt opptak av fettløselige vitaminer.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
0,1 - 2,2 ng/mL

Tolkning

Lav konsentrasjon sees ved malabsorpsjon f. eks. ved gallegangsokklusjon, kronisk lever- eller pankreassykdom, Mb. Crohn og cystisk fibrose. Dessuten lavt nivå ved dårlig kosthold. "Grønne" grønnsaker og matoljer har høyt nivå av vitamin K.  

Vitamin K's hovedfunksjon er i dannelsen av koagulasjonsfaktorer. Dette måles med analysen INR. Personer som bruker warfarin antikoagulasjonsbehandling skal ha et kosthold uten store variasjoner i inntak av vitamin K. Vitamin K synes også å ha betydning i oppbyggingen av skjelettet. 

Merknad

Metoden analyserer ikke vitamin K2 (menakinon).

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Vit K1 (Fyllokinon)
NLK-kode: NPU19889
Analysenummer: 497
Forkortet analysenavn: S-VIT K

Pasientforberedelser

Pasienten behøver ikke å være fastende ved prøvetakingen.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.