S-Zopiklon

Preparat: Imovane, Zopiklon, Zopiclone, Zopitin

Indikasjoner

Kontroll, misbruk, bivirkninger.

Terapeutisk område

Referanseområde Enhet
<50 nmol/L

Tolkning

Terapeutisk område er basert på serumkonsentrasjoner som normalt oppnås ved terapeutiske doser. Medikamentet er potent og en serumkonsentrasjon på 150 nmol/L kan gi en påvirkning som svarer til 1,2 promille alkohol jfr. Veitrafikklovens forskrift om faste grenser.
Halveringstid: 4 - 6 timer

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Norsk bruksnavn: P-Zopiklon
NLK-kode: NPU08837
Analysenummer: 407
Forkortet analysenavn: ZOPIKLON

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gel). Anbefalt henstand før sentrifugering er 60 minutter.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.