S-Zuklopentiksol

Preparat: Cisordinol

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

Referanseområde Enhet
5 - 50 nmol/L

Tolkning

Det angitte terapeutiske området er primært etablert for bruk av zuklopentixol ved vedlikeholdsbehandling av psykoser. Høyere serumkonsentrasjoner av zuklopentixol kan være nødvendig ved behandling av akutte psykoser. Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt. Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor terapeutisk område.
Halveringstid: ca 20 timer

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Norsk bruksnavn: P-Zuklopentiksol
NLK-kode: NPU03962
Analysenummer: 445
Forkortet analysenavn: ZUKLOPEN

Pasientforberedelser

Prøven tas medikamentfastende 12 - 24 timer etter siste dose. Ved bruk av Cisordinol Depot anbefales prøvetaking rett før neste depot settes.

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gel). Anbefalt henstand før sentrifugering er 60 minutter.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.