Bakgrunn

B-vitaminer er en gruppe av åtte forskjellige, vannløslige vitaminer som er forløpere til koenzymer og som bidrar til viktige funksjoner i cellenes metabolisme. Bortsett fra vitamin B12 og folat, er mangel på de andre B-vitaminene meget sjelden i Norden. Vitamin B-rike matvarer er fisk, storfekjøtt, nyrer, lever, egg, melk, ost, gjær, grove kornprodukter, nøtter, noen fruktsorter og grønnsaker.

Fürst Medisinsk Laboratorium har analyser for måling av vitamin B12 og folat i serum samt for surrogatmarkørene metylmalonsyre (MMA) i serum og homocystein (Hcy) i plasma.

Oversikt over B-vitaminer og symptomer ved mangeltilstander

B-Vitamin Betegnelse Symptomer ved mangeltilstand
B1 Tiamin Beriberi-sykdom med nevrologiske og kardiovaskulære symptomer som apati, polynevropati, parestesier, appetittmangel, kardiomyopati, hjerteinsuffisiens. Wernicke-encefalopati. Korsakov-syndrom.
B2 Riboflavin Ragader i munnvikene, glossitt, seborroisk dermatitt, faryngitt, hyperemi, ødemer i farynx og munnslimhinne.
B3 Niacin Dermatitt, diaré, demens og død (pellagra).
B5 Pantotensyre Sjeldent akne og parestesier.
B6 Pyridoksin

Mikrocytær anemi, depresjon, dermatitt, hypertensjon, vannretensjon.

Økt homocystein.

B7 Biotin Vekstproblemer og nevrologiske symptomer hos barn. Ingen typiske symptomer hos voksne.
B9 Folat

Makrocytær anemi. Nevralrørsdefekt hos barn fra mødre med folatmangel.

Økt homocystein.

B12 Kobalamin

Makrocytær anemi, perifer nevropati, hukommelsesproblemer, kognitiv svikt. 

Økt homocystein og metylmalonsyre.