In-vitro fertilisering (IVF) og andre vevsdonorer - Prøvetaking

Forskrifter

Til rekvirenter fra klinikker som tilbyr In Vitro Fertilisering (IVF) eller annen vevsdonasjon
 
I følge Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev (FOR-2015-12-07-1430), skal alle donorer testes for visse infeksjonssykdommer. Alle donorer skal som et minstekrav testes for:

  • HIV 1 og 2 (Anti-hiv 1, 2)
  • Hepatitt B (HBsAg og Anti-HBc)
  • Hepatitt C (Anti-HCV-Ab)
  • Syfilis (Treponema pallidum, for positive IgG resultater videresendes prøven til regionalt referanselaboratorium for å utelukke aktiv infeksjon.). Testing av syfilis er unntatt ved partnerdonasjon av sædceller.

Donorer som kommer fra høyrisikoområder, eller som har partnere eller foreldre med bakgrunn fra slike områder, skal undersøkes for antistoffer mot HTLV-I og HTLV-2.

Fürst Medisinsk Laboratorium har siden 2009 hatt godkjenning fra Helsedirektoratet for å kunne analysere prøver etter nevnte forskrift. Vi er da forpliktet til å sende statistikk til myndighetene over antall testede og resultater på analysene. Statistikken gjelder bare antall analyser og er anonymisert i forhold til prøveavgivers identitet.
                               
Det er opprettet en egen analyseskode, H15, som skal skrives på rekvisisjonen når prøver tas i forbindelse med IVF-behandling ved partnerdonasjon av sædceller. Koden vil sikre at de obligatoriske analysene blir rekvirert. Den brukes også til statistikkformål som nevnt ovenfor. Dersom forskriften endres til å omfatte flere analyser, vil dette kunne fanges opp automatisk ved at man rekvirerer H15. H15 kan tilgjengeliggjøres i Fürst Forum, ta kontakt med marked_support@furst.no for aktivering.