Spesielle risikosykdommer under graviditet

Rubella

Rubella er for barn og voksne en mild infeksjonssykdom med feber og utslett. Rubella under svangerskapet kan gi alvorlig sykdom hos fosteret. Rubellavaksinering inngår derfor i barnevaksinasjonsprogrammet. Det er få tilfeller i Norge. For fertile kvinner uten beskyttelse mot rubella anbefales vaksinasjon. Vaksinasjon anbefales ikke gjennomført under en graviditet, men kort tid etter fødsel. Vaksinasjonsdekningen varierer stort i Europa, og en kan derfor forvente utbrudd av røde hunder i perioder. Ved klinisk sykdom som likner Rubella er det viktig at det tas serumprøve som sendes til et mikrobiologisk laboratorium.

Toxoplasmose

Toxoplasma gondii er en vevsparasitt som hos barn og voksne gir mild sykdom. Det vanligste symptomet er hovne lymfekjertler i hode/hals/axille-regionen. Parasitten gir cyster i vev og har hovedsakelig to smittemåter: Den kan smitte ved inntak av rått eller ufullstendig stekt kjøtt som innholder cyster, eller dersom en kommer i kontakt med avføring fra katt som innholder eggcyster. Toxoplasma gondii forekommer i Norge, men er vanligere utenfor Nord-Europa. Screening i Norge under graviditeten er ikke anbefalt av helsemyndighetene, men mange ønsker likevel å få dette gjort. Positiv IgG og negativ IgM tidlig i graviditeten betyr tidligere gjennomgått toxoplasmainfeksjon og ingen risiko for fosteret. Dersom IgM er positiv eller IgG slår over fra negativ til positiv under graviditeten kan det foreligge en toxoplasmainfeksjon. En avklaring krever spesialundersøkelser ved spesiallaboratorium. Gravide med toxoplasma skal henvises snarest for behandling. Ved spørsmål om alvorlig toxoplasmainfeksjon hos personer med svekket immunforsvar (for eksempel hiv-smittede, organtransplanterte) anbefales prøver til spesiallaboratorium.

Cytomegalovirus/CMV

Cytomegalovirus/CMV er et av herpesgruppens virus. Primærinfeksjonen varierer fra asymptomatisk infeksjon til mononukleoseliknende sykdom med langtrukken feber og økte leverenzymer. Ca 80 % av voksne har antistoffer mot CMV, forenlig med at de har gjennomgått sykdommen. Personer med nedsatt immunforsvar (hiv-smittede, organtransplanterte, kreftsyke under cellegiftbehandling og nyfødte) kan få alvorlig sykdomsbilde med hepatitt, retinitt, colitt, pneumoni og esofagitt. Under graviditet kan CMV gi alvorlig sykdom hos foster. Fosterskaden er størst ved en primær CMV-infeksjon tidlig i svangerskapet. Dersom CMV IgM er positiv under graviditet, skal kvinnen henvises til sykehus. CMV er følsom for enkelte antivirale midler.

Herpesinfeksjon

Dersom en kvinne har genital herpesinfeksjon (Herpes simplex virus type 1 eller 2) i slutten av graviditeten, er sannsynligheten høy for overføring av infeksjonen til barnet i forbindelse med fødselen. Barnet kan få alvorlig sykdom med encefalitt. Ved infeksjon med Herpes simplex virus i slutten av graviditeten bør det derfor overveies tiltak for å redusere smitterisikoen (antiviral behandling og keisersnitt).