Symptomer og funn

 • Myelomatose.
  Benmargsskade: Anemi, leukopeni, trombocytopeni og infeksjonstendens.
  Skjelettskade: Skjelettsmerte, hyperkalsemi, uventet osteoporose (særlig hos menn) eller brudd.
  Nyrefunksjon: Redusert.
 • Plasmocytom (røntgenfunn i skjelettet).
 • Waldenstrøms sykdom.
  Tumordannelse: Forstørrende lymfeknuter, lever og milt.
  Blod og sirkulasjon: anemi (hemolytisk), hudforandringer på grunn av vaskulitt og ervervet blødningstendens.
  Nervesystem: Polynevropati, mentale endringer og synsforstyrrelse.
 • AL-amyloidose (lettkjedesykdom).
  Organskade: Nedsatt nyrefunksjon, hjertesvikt og polynevropati.
 • Andre laboratoriefunn: Økning av enten IgG-, IgA- eller IgM-konsentrasjonen (og dermed SR. SR kan også øke pga. akutt-fase reaksjon, som er forårsaket av en fibrinogenøkning). Suppresjon av polyklonalt immunglobulin.