Referanseområder

U-AKR

Kjønn Referanseområde Enhet
Kvinne <2,5 mg/mmol
Mann <1,8 mg/mmol

S-ALAT

Kjønn Referanseområde Enhet
Kvinne <45 U/L
Mann <70 U/L

S-Albumin

Alder Referanseområde Enhet
0 - 364 dager 36 - 48 g/L
1 - 16 år 38 - 48 g/L
17 - 39 år 36 - 48 g/L
40 - 69 år 36 - 47 g/L
≥ 70 år 34 - 46 g/L

U-Albumin

Referanseområde Enhet
<20 mg/L

S-Alfa1-antitrypsin

Referanseområde Enhet
1,0 - 1,7 g/L

S-Alimemazin

Referanseområde Enhet
<100 nmol/L

S-Alprazolam

Referanseområde Enhet
<160 nmol/L

P-Aluminium

Referanseområde Enhet
<0,5 µmol/L

S-Amfetamin

Referanseområde Enhet
100 - 800 nmol/L

U-Amfetaminer

Referanseområde
NEG

S-Amisulprid

Referanseområde Enhet
100 - 1500 nmol/L

S-Amitriptylin total

Referanseområde Enhet
300 - 750 nmol/L

S-Amylase pankreas

Referanseområde Enhet
10 - 65 U/L

S-Amylase total

Referanseområde Enhet
25 - 120 U/L

S-ANA-screen

Referanseområde
.

S-Anti-CCP

Referanseområde Enhet
<7 U/ml

S-Anti-CMV IgG

Referanseområde
.

S-Anti-CMV IgG aviditet

Referanseområde
.

S-Anti-CMV IgM

Referanseområde
.

S-Anti-deamidert gliadin IgG

Referanseområde Enhet
<7 U/mL

S-Anti-dsDNA, EliA

Referanseområde Enhet
<20 IU/mL

S-Anti-H.pylori IgG

Referanseområde
.

S-Anti-HAV IgM

Referanseområde
.

S-Anti-HAV total (IgG+IgM)

Referanseområde
.

S-Anti-HBc

Referanseområde
.

S-Anti-HBe

Referanseområde
.

S-Anti-HBs

Referanseområde Enhet
se www.furst.no IU/L

S-Anti-HCV

Referanseområde Enhet
. Indeks

S-Anti-HCV konf

Referanseområde
.

P-Antimüllerhormon

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Mann ≥ 18 år 5,5 - 103,0 pmol/L
Kvinne 20 - 24 år 8,7 - 83,6 pmol/L
Kvinne 25 - 29 år 6,4 - 70,3 pmol/L
Kvinne 30 - 34 år 4,1 - 58,0 pmol/L
Kvinne 35 - 39 år 1,1 - 53,5 pmol/L
Kvinne 40 - 44 år 0,2 - 39,1 pmol/L
Kvinne 45 - 50 år 0,1 - 19,3 pmol/L

S-Anti-Rubella IgG

Referanseområde
.

S-Anti-Syfilis total (IgM + IgG)

Referanseområde Enhet
. Indeks

S-Anti-Toxo IgG

Referanseområde
.

S-Anti-Toxo IgM

Referanseområde
.

S-Anti-TPO

Referanseområde Enhet
<100 kU/L

S-Anti-tTG IgA

Referanseområde Enhet
<7 U/mL

S-Anti-VZV IgG

Referanseområde
.

S-Apo A1

Kjønn Referanseområde Enhet
Kvinne 1,1 - 2,0 g/L
Mann 1,0 - 1,8 g/L

S-Apo B

Kjønn Referanseområde Enhet
Kvinne 0,5 - 1,4 g/L
Mann 0,6 - 1,5 g/L

S-Apo B/Apo A1 ratio

Kjønn Referanseområde
Kvinne <1,0
Mann <1,2

S-ASAT

Kjønn Referanseområde Enhet
Kvinne <35 U/L
Mann <45 U/L

S-Atomoksetin

Referanseområde Enhet
300 - 4000 nmol/L

U-Benzodiazepiner

Referanseområde
NEG

S-Bilirubin

Referanseområde Enhet
<26 µmol/L

B-Blodutstryk, morfologi

Referanseområde
0 - 0,0001

B-Bly

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Mann 0 - 17 år <0,3 µmol/L
Kvinne 0 - 49 år <0,3 µmol/L
Mann ≥ 18 år <0,5 µmol/L
Kvinne ≥ 50 år <0,5 µmol/L

S-Brekspiprazol

Referanseområde Enhet
50 - 330 nmol/L

U-Buprenorfin

Referanseområde
NEG

S-Buprenorfin

Referanseområde Enhet
2 - 10 nmol/L

S-Bupropion total

Referanseområde Enhet
1000 - 5000 nmol/L

S-CA125

Referanseområde Enhet
<35 kU/L

U-Cannabinoider

Referanseområde
NEG

S-CDT

Referanseområde Enhet
<1,7 %

S-CEA

Referanseområde Enhet
<5,0 µg/L

S-Citalopram

Referanseområde Enhet
70 - 350 nmol/L

S-CK

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Mann 0 - 49 år <400 U/L
Kvinne <210 U/L
Mann ≥ 50 år <280 U/L

fS-C-peptid

Referanseområde Enhet
270 - 1290 pmol/L

S-CRP

Referanseområde Enhet
<5 mg/L

S-Cystatin C

Alder Referanseområde Enhet
0 - 30 dager 1,16 - 2,31 mg/L
31 - 364 dager 0,53 - 1,47 mg/L
≥ 1 år 0,64 - 1,23 mg/L

S-Cystatin C eGFR

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
0 - 30 dager >30 mL/min/1,73m2
31 - 364 dager >50 mL/min/1,73m2
1 - 17 år >72 mL/min/1,73m2
Kvinne 18 - 29 år >65 mL/min/1,73m2
Mann 18 - 29 år >72 mL/min/1,73m2
Kvinne 30 - 39 år >60 mL/min/1,73m2
Mann 30 - 39 år >68 mL/min/1,73m2
Kvinne 40 - 49 år >58 mL/min/1,73m2
Mann 40 - 49 år >65 mL/min/1,73m2
Kvinne 50 - 59 år >56 mL/min/1,73m2
Mann 50 - 59 år >62 mL/min/1,73m2
Kvinne 60 - 69 år >54 mL/min/1,73m2
Mann 60 - 69 år >61 mL/min/1,73m2
Kvinne ≥ 70 år >52 mL/min/1,73m2
Mann ≥ 70 år >59 mL/min/1,73m2

S-Digoksin

Referanseområde Enhet
0,6 - 1,3 nmol/L

S-Duloksetin

Referanseområde Enhet
30 - 300 nmol/L

U-Ecstasy

Referanseområde
NEG

F-Elastase

Referanseområde Enhet
>199 µg/g

B-Eosinofile

Referanseområde Enhet
<0,4 X 10^09/L

B-Erytrocytter

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
0 - 89 dager 3,70 - 6,50 X 10^12/L
90 - 180 dager 3,80 - 4,80 X 10^12/L
181 - 364 dager 3,80 - 4,90 X 10^12/L
1 - 6 år 3,80 - 4,90 X 10^12/L
7 - 13 år 3,90 - 5,10 X 10^12/L
Kvinne ≥ 14 år 3,94 - 5,16 X 10^12/L
Mann ≥ 14 år 4,25 - 5,71 X 10^12/L

S-Escitalopram

Referanseområde Enhet
20 - 120 nmol/L

S-Eslikarbazepin

Referanseområde Enhet
12 - 100 µmol/L

S-Etanol

Referanseområde Enhet
NEG promille

U-Etanol

Referanseområde
NEG

U-Etylglukuronid

Referanseområde
NEG

S-Fenobarbital

Referanseområde Enhet
50 - 130 µmol/L

S-Fentanyl

Referanseområde Enhet
<10 nmol/L

S-Fenytoin

Referanseområde Enhet
40 - 80 µmol/L

S-Ferritin

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
0 - 60 dager 200 - 600 µg/L
61 - 151 dager 50 - 200 µg/L
152 - 364 dager 15 - 140 µg/L
1 - 12 år 15 - 110 µg/L
Kvinne 13 - 17 år 15 - 110 µg/L
Mann 13 - 17 år 15 - 220 µg/L
Kvinne ≥ 18 år 15 - 200 µg/L
Mann ≥ 18 år 20 - 300 µg/L

FIB-4

Referanseområde
<1,3

S-Flunitrazepam

Referanseområde Enhet
<20 nmol/L

S-Flupentiksol

Referanseområde Enhet
1 - 15 nmol/L

S-Fluvoksamin

Referanseområde Enhet
60 - 900 nmol/L

S-Folat

Referanseområde Enhet
>5,7 nmol/L

S-Fosfat, uorganisk

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
0 - 9 dager 1,50 - 2,90 mmol/L
10 - 364 dager 1,30 - 2,10 mmol/L
1 - 2 år 1,30 - 2,10 mmol/L
3 - 16 år 1,10 - 1,90 mmol/L
Mann 17 - 49 år 0,75 - 1,65 mmol/L
Kvinne ≥ 17 år 0,85 - 1,50 mmol/L
Mann ≥ 50 år 0,75 - 1,35 mmol/L

S-Fosfataser, alkaliske

Alder Referanseområde Enhet
0 - 17 år <400 U/L
≥ 18 år <105 U/L

B-Fosfatidyletanol (PEth)

Referanseområde Enhet
NEG (<0,03) µmol/L

S-Fritt T3

Alder Referanseområde Enhet
0 - 9 år 4,5 - 8,0 pmol/L
10 - 14 år 4,0 - 8,0 pmol/L
15 - 17 år 3,5 - 7,5 pmol/L
≥ 18 år 3,5 - 6,5 pmol/L

S-Fritt T4

Alder Referanseområde Enhet
0 - 364 dager 11,0 - 23,0 pmol/L
1 - 17 år 11,0 - 20,0 pmol/L
≥ 18 år 11,0 - 23,0 pmol/L

S-FSH

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Kvinne 1 - 8 år 0 - 5 U/L
Mann 1 - 9 år 0 - 2 U/L
Kvinne 9 - 16 år 0-8,tidl follikkelfase U/L
Mann 10 - 16 år 0 - 5 U/L
Kvinne 17 - 55 år 1-13,tidl follikkelfase U/L
Mann 17 - 70 år 1 - 12 U/L
Kvinne ≥ 56 år 25 - 150 U/L
Mann ≥ 71 år 1 - 30 U/L

S-Gabapentin

Referanseområde Enhet
20 - 120 µmol/L

S-Gamma GT

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Kvinne 0 - 39 år <45 U/L
Mann 0 - 39 år <80 U/L
Kvinne ≥ 40 år <75 U/L
Mann ≥ 40 år <115 U/L

S-Glukose

Referanseområde Enhet
Alltid *-merket mmol/L

fS-Glukose, fastende

Referanseområde Enhet
4,0 - 6,0 mmol/L

S-Haloperidol

Referanseområde Enhet
2 - 25 nmol/L

S-Haptoglobin

Referanseområde Enhet
0,4 - 2,1 g/L

B-HbA1c

Referanseområde Enhet
28 - 42 mmol/mol

S-HBeAg

Referanseområde
.

S-HBsAg

Referanseområde
.

S-HBsAg nøytralisasjon

Referanseområde
.

S-hCG

Kjønn Referanseområde Enhet
Kvinne <5 U/L

S-HCV-RNA, kvantitativ

Referanseområde Enhet
. lg IU/mL

S-HDL-Kolesterol

Kjønn Referanseområde Enhet
Kvinne 1,0 - 2,7 mmol/L
Mann 0,8 - 2,1 mmol/L

B-Hematokrit

Kjønn Alder Referanseområde
0 - 6 dager 0,42 - 0,75
7 - 30 dager 0,40 - 0,65
31 - 89 dager 0,28 - 0,42
90 - 180 dager 0,32 - 0,40
181 - 364 dager 0,32 - 0,44
1 - 6 år 0,32 - 0,44
Kvinne 7 - 13 år 0,34 - 0,45
Mann 7 - 13 år 0,34 - 0,46
Kvinne ≥ 14 år 0,35 - 0,46
Mann ≥ 14 år 0,40 - 0,50

F-Hemoglobin

Referanseområde Enhet
<10 µg/g feces

B-Hemoglobin

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
0 - 6 dager 14,0 - 22,0 g/dL
7 - 20 dager 12,5 - 21,0 g/dL
21 - 27 dager 10,2 - 18,0 g/dL
28 - 41 dager 10,2 - 16,5 g/dL
42 - 89 dager 9,5 - 14,0 g/dL
90 - 180 dager 10,3 - 14,0 g/dL
181 - 364 dager 11,0 - 14,0 g/dL
1 - 6 år 11,0 - 14,0 g/dL
7 - 13 år 11,5 - 15,0 g/dL
Kvinne ≥ 14 år 11,7 - 15,3 g/dL
Mann ≥ 14 år 13,4 - 17,0 g/dL

S-HIV Ag/As

Referanseområde
.

P-Homocystein

Alder Referanseområde Enhet
0 - 49 år 5,0 - 15,0 µmol/L
50 - 69 år 5,0 - 17,0 µmol/L
≥ 70 år 5,0 - 20,0 µmol/L

S-IgA

Alder Referanseområde Enhet
0 - 30 dager 0,0 - 0,0 g/L
31 - 89 dager 0,0 - 0,3 g/L
90 - 209 dager 0,1 - 0,5 g/L
210 - 364 dager 0,1 - 0,7 g/L
1 - 2 år 0,1 - 1,0 g/L
3 - 5 år 0,3 - 1,8 g/L
6 - 9 år 0,4 - 2,5 g/L
10 - 13 år 0,6 - 3,3 g/L
14 - 49 år 0,7 - 3,7 g/L
≥ 50 år 0,7 - 4,3 g/L

S-IgE

Alder Referanseområde Enhet
0 - 365 dager <15 kU/L
1 - 1 år <30 kU/L
2 - 2 år <40 kU/L
3 - 3 år <70 kU/L
4 - 6 år <150 kU/L
7 - 9 år <180 kU/L
10 - 14 år <195 kU/L
≥ 15 år <120 kU/L

S-IgG

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
0 - 7 dager 7,0 - 15,0 g/L
8 - 30 dager 4,2 - 9,0 g/L
31 - 89 dager 2,8 - 7,0 g/L
90 - 149 dager 2,3 - 5,0 g/L
150 - 209 dager 2,3 - 6,0 g/L
210 - 364 dager 2,8 - 8,0 g/L
1 - 2 år 4,7 - 11,0 g/L
3 - 5 år 5,6 - 13,0 g/L
6 - 13 år 7,0 - 15,0 g/L
Kvinne 14 - 49 år 6,9 - 15,7 g/L
Mann ≥ 14 år 6,1 - 14,9 g/L
Kvinne ≥ 50 år 6,1 - 14,9 g/L

S-IgM

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
0 - 7 dager 0,0 - 0,0 g/L
8 - 30 dager 0,1 - 0,7 g/L
31 - 89 dager 0,1 - 1,0 g/L
90 - 149 dager 0,2 - 1,3 g/L
150 - 209 dager 0,2 - 1,4 g/L
210 - 364 dager 0,2 - 1,9 g/L
1 - 2 år 0,3 - 2,1 g/L
3 - 5 år 0,3 - 2,4 g/L
6 - 13 år 0,4 - 2,6 g/L
Kvinne 14 - 49 år 0,6 - 2,3 g/L
Mann ≥ 14 år 0,4 - 2,1 g/L
Kvinne ≥ 50 år 0,4 - 2,1 g/L

S-Immunglobuliner

Kjønn Referanseområde
Kvinne .
Mann .

S-Inhalasjonspanel Helår

Referanseområde
.

S-Inhalasjonspanel Sesong

Referanseområde
.

INR-verdi

Referanseområde
Alltid *-merket

fS-Insulin

Referanseområde Enhet
18 - 173 pmol/L

S-Intrinsisk faktor antistoff

Referanseområde Enhet
<7 U/mL

S-Jern

Alder Referanseområde Enhet
0 - 28 dager 11,0 - 36,0 µmol/L
29 - 56 dager 10,0 - 31,0 µmol/L
57 - 180 dager 3,0 - 29,0 µmol/L
181 - 364 dager 5,0 - 28,0 µmol/L
1 - 12 år 5,0 - 20,0 µmol/L
13 - 17 år 10,0 - 25,0 µmol/L
≥ 18 år 9,0 - 34,0 µmol/L

S-Jernbindingskapasitet

Referanseområde Enhet
49 - 83 µmol/L

B-Kadmium

Referanseområde Enhet
<20 nmol/L

U-Kadmium

Referanseområde Enhet
<20 nmol/L

S-Kalium

Alder Referanseområde Enhet
0 - 29 dager 3,6 - 6,0 mmol/L
30 - 364 dager 3,6 - 5,3 mmol/L
≥ 1 år 3,6 - 5,0 mmol/L

U-Kalium

Referanseområde Enhet
10 - 150 mmol/L

F-Kalprotektin

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Kvinne 0 - 182 dager <500 mg/kg
Mann 0 - 182 dager < 500 mg/kg
183 - 364 dager <200 mg/kg
1 - 2 år <200 mg/kg
3 - 4 år <75 mg/kg
≥ 5 år <50 mg/kg

S-Kalsium

Alder Referanseområde Enhet
0 - 9 dager 1,90 - 2,65 mmol/L
10 - 90 dager 2,10 - 2,65 mmol/L
91 - 730 dager 2,25 - 2,75 mmol/L
2 - 17 år 2,20 - 2,60 mmol/L
≥ 18 år 2,15 - 2,51 mmol/L

U-Kalsium

Referanseområde Enhet
0,5 - 5,5 mmol/L

S-Kalsium, fritt (pH 7,4)

Alder Referanseområde Enhet
0 - 7 dager 1,10 - 1,35 mmol/L
8 - 364 dager 1,15 - 1,33 mmol/L
≥ 1 år 1,15 - 1,33 mmol/L

S-Kalsium, korrigert

Alder Referanseområde Enhet
0 - 9 dager 1,90 - 2,65 mmol/L
10 - 90 dager 2,10 - 2,65 mmol/L
91 - 730 dager 2,25 - 2,65 mmol/L
2 - 17 år 2,15 - 2,55 mmol/L
18 - 49 år 2,17 - 2,47 mmol/L
≥ 50 år 2,17 - 2,53 mmol/L

S-Karbamazepin

Referanseområde Enhet
15 - 45 µmol/L

S-Klonazepam

Referanseområde Enhet
<50 nmol/L

S-Klorid

Referanseområde Enhet
97 - 108 mmol/L

S-Klorprotiksen

Referanseområde Enhet
10 - 100 nmol/L

S-Klozapin

Referanseområde Enhet
300 - 2500 nmol/L

P-Kobber

Alder Referanseområde Enhet
0 - 182 dager 3,0 - 11,0 µmol/L
183 - 364 dager 12,0 - 25,0 µmol/L
≥ 1 år 12,0 - 25,0 µmol/L

U-Kobber

Referanseområde Enhet
<0,8 µmol/L

S-Kodein

Referanseområde Enhet
<850 nmol/L

U-Kokain

Referanseområde
NEG

S-Kolesterol

Alder Referanseområde Enhet
0 - 29 år 2,9 - 6,1 mmol/L
30 - 49 år 3,3 - 6,9 mmol/L
≥ 50 år 3,9 - 7,8 mmol/L

S-Kreatinin

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
0 - 13 dager 25 - 80 µmol/L
14 - 60 dager 20 - 60 µmol/L
61 - 364 dager 15 - 35 µmol/L
1 - 2 år 15 - 35 µmol/L
3 - 6 år 20 - 45 µmol/L
7 - 8 år 30 - 55 µmol/L
9 - 10 år 30 - 60 µmol/L
11 - 12 år 30 - 65 µmol/L
Kvinne 13 - 14 år 35 - 75 µmol/L
Mann 13 - 14 år 35 - 80 µmol/L
Kvinne 15 - 17 år 40 - 80 µmol/L
Mann 15 - 17 år 45 - 95 µmol/L
Kvinne ≥ 18 år 45 - 90 µmol/L
Mann ≥ 18 år 60 - 105 µmol/L

U-Kreatinin

Referanseområde Enhet
>1,7 mmol/L

S-Kreatinin eGFR

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Kvinne 18 - 29 år >65 mL/min/1,73m2
Mann 18 - 29 år >72 mL/min/1,73m2
Kvinne 30 - 39 år >60 mL/min/1,73m2
Mann 30 - 39 år >68 mL/min/1,73m2
Kvinne 40 - 49 år >58 mL/min/1,73m2
Mann 40 - 49 år >65 mL/min/1,73m2
Kvinne 50 - 59 år >56 mL/min/1,73m2
Mann 50 - 59 år >62 mL/min/1,73m2
Kvinne 60 - 69 år >54 mL/min/1,73m2
Mann 60 - 69 år >61 mL/min/1,73m2
Kvinne ≥ 70 år >52 mL/min/1,73m2
Mann ≥ 70 år >59 mL/min/1,73m2

S-Kvetiapin

Referanseområde Enhet
50 - 700 nmol/L

B-Kvikksølv

Referanseområde Enhet
<25 nmol/L

S-Lamotrigin

Referanseområde Enhet
10 - 50 µmol/L

S-LD

Alder Referanseområde Enhet
0 - 10 år <400 U/L
11 - 69 år <205 U/L
≥ 70 år <255 U/L

S-LDL-kolesterol

Alder Referanseområde Enhet
0 - 29 år 1,2 - 4,3 mmol/L
30 - 49 år 1,4 - 4,7 mmol/L
≥ 50 år 2,0 - 5,3 mmol/L

B-Leukocytter

Alder Referanseområde Enhet
0 - 6 dager 9,0 - 30,0 X 10^09/L
7 - 30 dager 5,0 - 21,0 X 10^09/L
31 - 150 dager 5,0 - 19,0 X 10^09/L
151 - 364 dager 6,0 - 17,0 X 10^09/L
1 - 4 år 6,0 - 17,0 X 10^09/L
5 - 8 år 5,0 - 15,5 X 10^09/L
9 - 15 år 4,5 - 14,0 X 10^09/L
≥ 16 år 3,5 - 10,0 X 10^09/L

S-Levetiracetam

Referanseområde Enhet
30 - 240 µmol/L

S-Levomepromazin

Referanseområde Enhet
10 - 300 nmol/L

S-LH

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Kvinne 1 - 8 år 0 - 1 U/L
Mann 1 - 9 år 0 - 1 U/L
Kvinne 9 - 16 år 0-13,tidl follikkelfase U/L
Mann 10 - 16 år 0 - 5 U/L
Kvinne 17 - 55 år 1-13,tidl follikkelfase U/L
Mann 17 - 70 år 1 - 10 U/L
Kvinne ≥ 56 år 18 - 70 U/L
Mann ≥ 71 år 1 - 20 U/L

S-Lipase

Referanseområde Enhet
9 - 71 U/L

S-Litium

Referanseområde Enhet
0,50 - 1,00 mmol/L

S-Lp(a)

Referanseområde Enhet
<250 mg/L

S-Lurasidon

Referanseområde Enhet
5 - 60 nmol/L

S-Magnesium

Referanseområde Enhet
0,71 - 0,94 mmol/L

U-Magnesium

Referanseområde Enhet
1,7 - 5,0 mmol/L

S-Matvarepanel

Referanseområde
.

MCH

Alder Referanseområde Enhet
0 - 13 dager 32 - 39 pg
14 - 59 dager 29 - 39 pg
60 - 119 dager 25 - 36 pg
120 - 181 dager 24 - 32 pg
182 - 364 dager 23 - 29 pg
1 - 6 år 23 - 30 pg
7 - 13 år 25 - 32 pg
≥ 14 år 27 - 33 pg

MCHC

Referanseområde Enhet
32 - 36 g/dL

MCV

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Kvinne 0 - 13 dager 94 - 118 fL
Mann 0 - 13 dager 94 - 118 fL
14 - 59 dager 88 - 115 fL
60 - 119 dager 76 - 106 fL
120 - 181 dager 72 - 95 fL
182 - 364 dager 70 - 86 fL
1 - 6 år 72 - 86 fL
7 - 13 år 75 - 96 fL
≥ 14 år 82 - 98 fL

U-Metadon

Referanseområde
NEG

S-Metadon

Referanseområde Enhet
600 - 1200 nmol/L

U-Metadonmetabolitt

Referanseområde
NEG

U-Mikroalbumin

Referanseområde Enhet
<20 ug/min

S-MikroCRP

Referanseområde Enhet
<5 mg/L

S-Mirtazapin

Referanseområde Enhet
50 - 350 nmol/L

P-MMA

Alder Referanseområde Enhet
0 - 577 dager <3,89 µmol/L
578 - 730 dager <0,38 µmol/L
2 - 65 år <0,30 µmol/L
≥ 66 år <0,36 µmol/L

S-Mononukleosetest

Referanseområde
.

S-MPO-ANCA

Referanseområde Enhet
<3,5 IkU/L

S-Mycoplasma pneumoniae IgM/IgG

Referanseområde
.

S-Natrium

Alder Referanseområde Enhet
0 - 30 dager 133 - 146 mmol/L
31 - 182 dager 136 - 146 mmol/L
183 - 364 dager 136 - 145 mmol/L
1 - 7 år 136 - 145 mmol/L
≥ 8 år 137 - 145 mmol/L

U-Natrium

Referanseområde Enhet
15 - 200 mmol/L

S-Nitrazepam

Referanseområde Enhet
<300 nmol/L

S-Nortriptylin

Referanseområde Enhet
200 - 600 nmol/L

P-NT-proBNP

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Kvinne 18 - 49 år <170 ng/L
Mann 18 - 49 år <85 ng/L
Kvinne 50 - 69 år <300 ng/L
Mann 50 - 69 år <250 ng/L
Kvinne ≥ 70 år <760 ng/L
Mann ≥ 70 år <500 ng/L

S-Oksazepam

Referanseområde Enhet
<2500 nmol/L

S-Okskarbazepin-likarbazepin (MHD)

Referanseområde Enhet
12 - 140 µmol/L

U-Oksykodon

Referanseområde
NEG

S-Oksykodon

Referanseområde Enhet
<200 nmol/L

S-Olanzapin

Referanseområde Enhet
30 - 200 nmol/L

U-Opiater

Referanseområde
NEG

S-Paliperidon

Referanseområde Enhet
20 - 120 nmol/L

S-Parietalcelle antistoff

Referanseområde Enhet
<7 U/mL

S-Paroksetin

Referanseområde Enhet
40 - 400 nmol/L

S-Perfenazin

Referanseområde Enhet
1 - 7 nmol/L

S-PR-3-ANCA

Referanseområde Enhet
<2,0 IkU/L

S-Pregabalin

Referanseområde Enhet
10 - 35 µmol/L

U-Pregabalin

Referanseområde
NEG

S-Progesteron

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Kvinne 0 - 14 år se spesiallitteratur nmol/L
Mann <3 nmol/L
Kvinne 15 - 44 år foll.fase<3,lutealfase>15 nmol/L
Kvinne 45 - 55 år <3 nmol/L
Kvinne ≥ 56 år <3 nmol/L

S-Prolaktin

Referanseområde Enhet
<700 mU/L

S-Protein total

Alder Referanseområde Enhet
0 - 7 dager 53 - 70 g/L
8 - 89 dager 47 - 69 g/L
90 - 210 dager 57 - 70 g/L
211 - 364 dager 60 - 78 g/L
1 - 5 år 60 - 78 g/L
≥ 6 år 62 - 78 g/L

U-Protein total

Referanseområde Enhet
<0,10 g/L

S-PSA

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Mann 0 - 49 år 0 - 2,5 µg/L
Mann 50 - 59 år 0 - 3,5 µg/L
Mann 60 - 69 år 0 - 4,5 µg/L
Mann ≥ 70 år 0 - 6,5 µg/L

P-PTH

Referanseområde Enhet
1,2 - 8,4 pmol/L

B-RDW-CV

Referanseområde Enhet
12 - 15 %

B-Ret He

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Kvinne 0 - 180 dager 29,2 - 37,5 pg
Mann 0 - 180 dager 27,6 - 38,7 pg
Kvinne 181 - 729 dager 30,1 - 35,7 pg
Mann 181 - 729 dager 28,7 - 35,7 pg
Kvinne 2 - 5 år 29,3 - 37,3 pg
Mann 2 - 5 år 27,7 - 37,8 pg
Kvinne 6 - 11 år 30,4 - 39,7 pg
Mann 6 - 11 år 32,4 - 37,6 pg
Kvinne 12 - 17 år 29,9 - 38,4 pg
Mann 12 - 17 år 30,3 - 40,4 pg
≥ 18 år 30,0 - 37,0 pg

B-Retikulocytter

Referanseområde Enhet
0,02 - 0,08 X 10^12/L

S-Reumatoid faktor

Referanseområde Enhet
<20 kU/L

S-Ritalinsyre

Referanseområde Enhet
1000 - 4000 nmol/L

U-Ritalinsyre

Referanseområde
NEG

RS-virus

Referanseområde
.

P-Selen

Alder Referanseområde Enhet
1 - 364 dager 0,2 - 1,5 µmol/L
1 - 5 år 0,4 - 1,6 µmol/L
≥ 6 år 0,6 - 1,8 µmol/L

S-Sertindol

Referanseområde Enhet
30 - 200 nmol/L

S-Sertralin

Referanseområde Enhet
20 - 250 nmol/L

S-SHBG

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Kvinne 0 - 12 år 40 - 90 nmol/L
Mann 0 - 13 år 40 - 90 nmol/L
Kvinne ≥ 13 år 23 - 100 nmol/L
Mann 14 - 59 år 8 - 60 nmol/L
Mann ≥ 60 år 15 - 90 nmol/L

P-Sink

Referanseområde Enhet
9,0 - 17,0 µmol/L

U-Sink

Referanseområde Enhet
1,0 - 7,0 µmol/L

B-SR

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Kvinne 0 - 49 år <20 mm
Mann 0 - 49 år <15 mm
Kvinne ≥ 50 år <25 mm
Mann ≥ 50 år <20 mm

S-Testosteron

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Kvinne <3,0 nmol/L
Mann ≥ 14 år 8 - 35 nmol/L

S-Topiramat

Referanseområde Enhet
6 - 30 µmol/L

S-Tramadol

Referanseområde Enhet
<3000 nmol/L

U-Tramadol

Referanseområde
NEG

S-Transferrinmetning

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Kvinne 0 - 49 år 10 - 50 %
Mann 15 - 57 %
Kvinne ≥ 50 år 15 - 50 %

fS-Triglyserider

Referanseområde Enhet
<2,60 mmol/L

S-Triglyserider, ikke fastende

Referanseområde Enhet
Alltid *-merket mmol/L

S-Trimipramin

Referanseområde Enhet
100 - 800 nmol/L

B-Trombocytter

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
0 - 29 dager 114 - 480 X 10^09/L
30 - 182 dager 200 - 576 X 10^09/L
183 - 364 dager 210 - 590 X 10^09/L
1 - 10 år 210 - 590 X 10^09/L
11 - 17 år 190 - 460 X 10^09/L
Kvinne ≥ 18 år 165 - 387 X 10^09/L
Mann ≥ 18 år 145 - 348 X 10^09/L

S-TSH

Alder Referanseområde Enhet
0 - 30 dager 0 - 0,0001 mU/L
31 - 364 dager 1,1 - 8,2 mU/L
1 - 5 år 0,70 - 6,0 mU/L
6 - 10 år 0,70 - 5,4 mU/L
11 - 18 år 0,50 - 4,6 mU/L
≥ 19 år 0,20 - 4,0 mU/L

S-TSI

Referanseområde Enhet
<0,10 IU/L

S-Urinstoff

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
0 - 364 dager 1,8 - 7,0 mmol/L
1 - 9 år 2,6 - 8,0 mmol/L
Kvinne 10 - 49 år 2,6 - 6,4 mmol/L
Mann 10 - 49 år 3,2 - 8,1 mmol/L
Kvinne ≥ 50 år 3,1 - 7,9 mmol/L
Mann ≥ 50 år 3,5 - 8,1 mmol/L

S-Urinsyre

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
0 - 11 år 120 - 320 µmol/L
Kvinne 12 - 49 år 155 - 350 µmol/L
Mann ≥ 12 år 230 - 480 µmol/L
Kvinne ≥ 50 år 155 - 400 µmol/L

S-Valproat

Referanseområde Enhet
300 - 700 µmol/L

S-Vitamin A

Kjønn Referanseområde Enhet
Kvinne >0,7 µmol/L
Mann >0,7 µmol/L

S-Vitamin B12

Alder Referanseområde Enhet
0 - 182 dager 170 - 1100 pmol/L
183 - 364 dager 200 - 1100 pmol/L
1 - 9 år 250 - 1100 pmol/L
10 - 13 år 200 - 800 pmol/L
≥ 14 år 170 - 650 pmol/L

S-Vitamin D

Referanseområde Enhet
50 - 150 nmol/L

S-Vitamin E

Alder Referanseområde Enhet
0 - 59 dager 2 - 12 µmol/L
60 - 179 dager 5 - 14 µmol/L
180 - 364 dager 7 - 21 µmol/L
1 - 12 år 7 - 21 µmol/L
13 - 19 år 14 - 23 µmol/L
≥ 20 år 12 - 42 µmol/L

S-Vitamin K

Referanseområde Enhet
0,1 - 2,2 ng/mL

S-Vortioksetin

Referanseområde Enhet
20 - 100 nmol/L

S-Ziprasidon

Referanseområde Enhet
40 - 300 nmol/L

S-Zolpidem

Referanseområde Enhet
<100 nmol/L

S-Zopiklon

Referanseområde Enhet
<50 nmol/L

S-Zuklopentiksol

Referanseområde Enhet
5 - 50 nmol/L

S-Østradiol

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Kvinne 0 - 11 år 0 - 0,10 nmol/L
Mann 0 - 0,17 nmol/L
Kvinne 12 - 44 år 0-0,30, tidl folikkelfase nmol/L
Kvinne ≥ 56 år 0 - 0,12 nmol/L