Analysevariasjon

Materiale - Analyse Analytisk variasjons-koeffisient {a} Biologisk variasjon innen person {b} Totalvariasjon {c} Akkreditert Litteratur
S-Anti-Müller Hormon 5,0 % 19,2 % 19,8 % Akkreditert [4]
F-Elastase 2,9 % 2,9 % Ikke akkreditert
S-P1NP 5,0 % 8,8 % 10,1 % Ikke akkreditert [4]
S-Transferrinreseptor, sTfR 4,2 % 4,2 % Ikke akkreditert
S-ALAT 2,3 % 10,1 % 10,4 % Akkreditert [4]
S-Albumin 1,4 % 2,5 % 2,9 % Akkreditert [4]
U-Albumin (Mikroalbumin) 3,9 % 36,0 % 36,2 % Akkreditert [1]
S-Alfa-1-antitrypsin 3,0 % 4,1 % 5,1 % Akkreditert [4]
P-Aluminium 13,8 % 13,8 % Akkreditert
U-Amfetamin screening 3,5 % 3,5 % Akkreditert
Amfetamin 8,0 % 8,0 % Akkreditert
Metamfetamin 8,2 % 8,2 % Akkreditert
S-Amylase pankreas 2,0 % 6,7 % 7,0 % Akkreditert [4]
S-Amylase total 4,1 % 6,6 % 7,8 % Akkreditert [4]
S-Anti-CCP 14,3 % 14,3 % Akkreditert
S-Anti-deamidert gliadin IgG 13,5 % 13,5 % Akkreditert
S-Anti-HBs 7,0 % 7,0 % Akkreditert
S-Anti-TPO 6,1 % 11,3 % 12,8 % Akkreditert [1]
S-Anti-tTG IgA 9,7 % 9,7 % Akkreditert
S-Apo A-1 3,2 % 5,4 % 6,3 % Akkreditert [4]
S-Apo B 3,7 % 7,4 % 8,3 % Akkreditert [4]
S-ApoB/ApoA-1 ratio 4,9 % 4,9 % Akkreditert
S-ASAT 3,3 % 9,6 % 10,2 % Akkreditert [4]
U-Benzodiazepiner 9,2 % 9,2 % Akkreditert
Alprazolam 6,0 % 6,0 % Akkreditert
Flunitrazepam 4,7 % 4,7 % Akkreditert
Klonazepam 5,7 % 5,7 % Akkreditert
Midazolam 8,1 % 8,1 % Akkreditert
N-desmetyldiazepam 3,7 % 3,7 % Akkreditert
Nitrazepam 4,3 % 4,3 % Akkreditert
Oksazepam 6,0 % 6,0 % Akkreditert
Temazepam 9,5 % 9,5 % Akkreditert
Zolpidem 5,9 % 5,9 % Akkreditert
Zopiklon 4,9 % 4,9 % Akkreditert
S-Bilirubin 1,6 % 20,0 % 20,1 % Akkreditert [4]
B-Bly 7,5 % 7,5 % Akkreditert
U-Buprenorfin 7,3 % 7,3 % Akkreditert
S-CA125 4,4 % 8,7 % 9,7 % Akkreditert [4]
U-Cannabinoider 4,1 % 4,1 % Akkreditert
THC-syre 10,3 % 10,3 % Akkreditert
S-CDT 3,5 % 4,7 % 5,9 % Akkreditert [2]
S-CEA 5,9 % 6,8 % 9,0 % Akkreditert [4]
S-CK 4,4 % 15,0 % 15,6 % Akkreditert [4]
fS-C-Peptid 7,4 % 16,6 % 18,2 % Ikke akkreditert [1]
S-CRP 2,1 % 34,1 % 34,2 % Akkreditert [4]
S-Cystatin C 1,8 % 4,0 % 4,4 % Akkreditert [4]
S-Cystatin C eGFR 1,8 % 1,8 % Akkreditert
U-Ecstasy screening 9,0 % 9,0 % Akkreditert
MDA 8,0 % 8,0 % Akkreditert
MDMA 6,1 % 6,1 % Akkreditert
S-eGFR (CKD-EPI) 1,9 % 1,9 % Akkreditert
S-Elektroforese 0,0 % Akkreditert
S-Albumin 1,9 % 3,2 % 3,7 % Akkreditert [1]
S-Alfa-1-globulin 4,9 % 11,4 % 12,4 % Akkreditert [1]
S-Alfa-2-globulin 3,7 % 10,3 % 10,9 % Akkreditert [1]
S-Beta-1-globulin 3,8 % 9,1 % 9,9 % Akkreditert [1]
S-Beta-2-globulin 6,2 % 9,1 % 11,0 % Akkreditert [1]
S-Gamma-globulin 3,3 % 14,6 % 15,0 % Akkreditert [1]
B-Erytrocytter 1,4 % 2,6 % 3,0 % Akkreditert [4]
S-Etanol 5,9 % 5,9 % Akkreditert
U-Etanol 5,9 % 5,9 % Akkreditert
U-Etylglukuronid 7,2 % 7,2 % Akkreditert
U-Etylglucuronid spesifikk analyse 5,0 % 5,0 % Akkreditert
U-Etylsulfat spesifikk analyse 5,0 % 5,0 % Akkreditert
Pregabalin 9,3 % 9,3 % Akkreditert
Ritalinsyre 7,0 % 7,0 % Akkreditert
Tramadol 5,2 % 5,2 % Akkreditert
S-Ferritin 2,5 % 12,8 % 13,0 % Akkreditert [4]
S-Folat 6,8 % 11,8 % 13,6 % Akkreditert [4]
S-Fosfatase, alkalisk 2,6 % 6,5 % 7,0 % Akkreditert [1]
B-Fosfatidyletanol PEth 8,0 % 8,0 % Akkreditert
S-Fosfat, uorganisk 2,7 % 7,8 % 8,3 % Akkreditert [4]
Fri Kappa 5,6 % 5,6 % Ikke akkreditert
Fri Lambda 6,0 % 6,0 % Ikke akkreditert
S-Fritt T3 3,1 % 5,0 % 5,9 % Akkreditert [4]
S-Fritt T4 4,1 % 4,9 % 6,4 % Akkreditert [4]
S-FSH 5,5 % 12,0 % 13,2 % Akkreditert [4]
S-Gamma GT 4,3 % 9,1 % 10,1 % Akkreditert [4]
fS-Glukose 1,3 % 5,0 % 5,2 % Akkreditert [4]
S-Haptoglobin 4,4 % 8,6 % 9,7 % Akkreditert [4]
B-HbA1c 2,5 % 1,6 % 3,0 % Akkreditert [4]
B-HbA1c alt. metode 3,3 % 1,6 % 3,7 % Akkreditert [4]
S-hCG 4,4 % 4,4 % Akkreditert
S-HDL-kolesterol 2,1 % 5,7 % 6,1 % Akkreditert [4]
B-Hematokrit 2,1 % 2,8 % 3,5 % Akkreditert [4]
F-Hemoglobin 5,0 % 5,0 % Ikke akkreditert
B-Hemoglobin 1,1 % 2,7 % 2,9 % Akkreditert [4]
Hb-Hemoglobintype 3,0 % 3,0 % Ikke akkreditert
P-Homocystein 6,4 % 8,3 % 10,5 % Akkreditert [1]
S-IgA 2,5 % 5,7 % 6,2 % Akkreditert [4]
S-IgE 7,2 % 7,2 % Akkreditert
S-IgG 2,4 % 3,5 % 4,2 % Akkreditert [4]
S-IgM 2,5 % 5,9 % 6,4 % Akkreditert [4]
S-Inhalasjonspanel helår 15,0 % 15,0 % Akkreditert
S-Inhalasjonspanel sesong 15,0 % 15,0 % Akkreditert
INR-verdi 3,2 % 2,5 % 4,1 % Akkreditert [4]
fS-Insulin 5,9 % 25,4 % 26,1 % Ikke akkreditert [4]
S-Intrinsisk faktor as 10,0 % 10,0 % Akkreditert
S-Jern 1,8 % 20,7 % 20,8 % Akkreditert [4]
S-Jernbindingskapasitet 2,6 % 3,9 % 4,7 % Akkreditert [4]
S-Transferrinmetning 3,2 % 3,2 % Akkreditert
U-Kadmium 6,2 % 6,2 % Akkreditert
B-Kadmium 6,9 % 6,9 % Akkreditert
U-Kalium 1,4 % 24,4 % 24,4 % Akkreditert [1]
S-Kalium 0,7 % 4,1 % 4,2 % Akkreditert [4]
F-Kalprotektin 21,9 % 21,9 % Ikke akkreditert
S-Kalsium 1,9 % 1,8 % 2,6 % Akkreditert [4]
U-Kalsium 3,5 % 27,5 % 27,7 % Akkreditert [1]
S-Kalsium, korrigert 1,9 % 1,9 % Akkreditert
S-Klorid 0,8 % 1,1 % 1,4 % Akkreditert [4]
U-Kobber 7,9 % 7,9 % Akkreditert
P-Kobber 7,6 % 7,5 % 10,7 % Akkreditert [4]
B-Kobolt 5,9 % 5,9 % Akkreditert
U-Kokain 3,6 % 3,6 % Akkreditert
Kokainmetabolitt 4,6 % 4,6 % Akkreditert
S-Kolesterol 1,9 % 5,3 % 5,6 % Akkreditert [4]
Kortisol aften 6,5 % 16,3 % 17,5 % Akkreditert [4]
Kortisol morgen 6,5 % 16,3 % 17,5 % Akkreditert [4]
S-Kreatinin 1,6 % 4,5 % 4,8 % Akkreditert [4]
U-Kreatinin 2,7 % 24,0 % 24,2 % Akkreditert [1]
B-Krom 4,5 % 4,5 % Akkreditert
U-Kvikksølv 9,4 % 9,4 % Akkreditert
B-Kvikksølv 7,3 % 7,3 % Akkreditert
S-LD 2,3 % 5,2 % 5,7 % Akkreditert [4]
S-LDL-kolesterol 2,0 % 8,3 % 8,5 % Akkreditert [4]
B-Leukocytter 2,0 % 10,8 % 11,0 % Akkreditert [4]
Basofile 4,0 % 12,4 % 13,0 % Akkreditert [4]
Eosinofile 8,5 % 15,0 % 17,2 % Akkreditert [4]
Lymfocytter 6,1 % 10,8 % 12,4 % Akkreditert [4]
Monocytter 10,0 % 13,3 % 16,6 % Akkreditert [4]
Monocytter utstr. 28,3 % 13,3 % 31,3 % Akkreditert [4]
Nøytrofile 3,8 % 14,0 % 14,5 % Akkreditert [4]
S-LH 3,6 % 22,8 % 23,1 % Akkreditert [4]
S-Lipase 4,2 % 9,2 % 10,1 % Akkreditert [4]
S-Lp(a) 2,1 % 8,9 % 9,1 % Akkreditert [4]
S-Magnesium 3,3 % 2,9 % 4,4 % Akkreditert [4]
U-Magnesium 5,6 % 38,6 % 39,0 % Akkreditert [1]
S-Matvarepanel 15,0 % 15,0 % Akkreditert
MCH 1,5 % 0,8 % 1,7 % Akkreditert [4]
MCHC 1,9 % 1,0 % 2,1 % Akkreditert [4]
MCV 1,5 % 0,8 % 1,7 % Akkreditert [4]
U-Metadon 4,3 % 4,3 % Akkreditert
U-Metadonmetabolitt 10,0 % 10,0 % Akkreditert
S-Metylmalonsyre 8,8 % 18,0 % 20,0 % Akkreditert [3]
S-MikroCRP 2,3 % 58,9 % 58,9 % Akkreditert [4]
U-Natrium 1,6 % 28,7 % 28,7 % Akkreditert [1]
S-Natrium 0,7 % 0,5 % 0,9 % Akkreditert [4]
P-NT proBNP 3,8 % 10,0 % 10,7 % Akkreditert [1]
S-Nøttepanel 1 15,0 % 15,0 % Ikke akkreditert
S-Nøttepanel 2 15,0 % 15,0 % Ikke akkreditert
U-Oksykodon 7,5 % 7,5 % Akkreditert
U-Opiater 4,9 % 4,9 % Akkreditert
Etylmorfin 12,2 % 12,2 % Akkreditert
Heroinmetabolitt 9,1 % 9,1 % Akkreditert
Kodein 8,0 % 8,0 % Akkreditert
Morfin 10,5 % 10,5 % Akkreditert
Oksykodon 10,0 % 10,0 % Akkreditert
S-Parietalcelle as 10,0 % 10,0 % Akkreditert
pH i urin 3,7 % 3,7 % Akkreditert
S-Progesteron 6,6 % 18,5 % 19,6 % Akkreditert [4]
S-Prolaktin 5,3 % 29,5 % 30,0 % Akkreditert [4]
U-Protein total 3,2 % 17,8 % 18,1 % Akkreditert [1]
S-Protein total 1,4 % 2,6 % 3,0 % Akkreditert [4]
S-PSA 4,4 % 6,8 % 8,1 % Akkreditert [4]
P-PTH 4,0 % 15,7 % 16,2 % Akkreditert [4]
RDW-CV 1,0 % 1,7 % 2,0 % Akkreditert [4]
B-Ret He 2,4 % 1,8 % 3,0 % Akkreditert [4]
B-Retikulocytter 5,5 % 9,7 % 11,2 % Akkreditert [4]
S-Reumatoid faktor 3,5 % 8,5 % 9,2 % Akkreditert
P-Selen 7,6 % 7,8 % 10,9 % Akkreditert [4]
S-SHBG 4,4 % 9,7 % 10,7 % Akkreditert [4]
P-Sink 7,9 % 8,5 % 11,6 % Akkreditert [4]
U-Sink 7,0 % 7,0 % Akkreditert
S-Spesifikke allergener 15,0 % 15,0 % Akkreditert
S-Testosteron 6,5 % 12,5 % 14,1 % Akkreditert [4]
S-Triglyserider 1,9 % 19,9 % 20,0 % Akkreditert [4]
B-Trombocytter 3,0 % 7,6 % 8,2 % Akkreditert [1]
S-TSH 3,9 % 17,7 % 18,1 % Akkreditert [4]
S-TSI 7,0 % 7,0 % Akkreditert
S-Urinstoff 2,4 % 13,9 % 14,1 % Akkreditert [4]
S-Urinsyre 1,2 % 8,3 % 8,4 % Akkreditert [4]
S-Vitamin A 9,6 % 6,1 % 11,4 % Akkreditert [4]
S-Vitamin B12 8,3 % 8,3 % Akkreditert
S-Vitamin D2 12,7 % 12,7 % Akkreditert
S-Vitamin D3 9,8 % 9,8 % Akkreditert
S-Vitamin E 7,6 % 7,1 % 10,4 % Akkreditert [4]
S-Vitamin K 7,4 % 38,0 % 38,7 % Akkreditert [4]
S-Østradiol 9,6 % 15,0 % 17,8 % Akkreditert [4]