Analysevariasjon

Materiale - Analyse Akkreditert Analytisk variasjons- koeffisient {a} Biologisk variasjon innen person {b} Litteraturreferanse for biologisk variasjon Totalvariasjon {c}
U-AKR alb/kreat ratio A 4,7% 4,7%
S-ALAT A 2,3% 19,4% [1] 19,5%
S-Albumin A 1,3% 3,2% [1] 3,5%
U-Albumin (Mikroalbumin) A 3,9% 36,0% [1] 36,2%
S-Alfa-1-antitrypsin A 3,0% 5,9% [1] 6,6%
P-Aluminium A 13,6% 13,6%
U-Amfetaminer A 3,5% 3,5%
- Amfetamin A 5,9% 5,9%
- MDA A 8,0% 8,0%
- MDMA A 6,1% 6,1%
- Metamfetamin A 8,2% 8,2%
S-Amylase pankreas A 2,0% 11,7% [1] 11,9%
S-Amylase total A 4,1% 8,7% [1] 9,6%
S-ANA screen A 12,0% 12,0%
- S-Anti-centromer A 7,8% 7,8%
- S-Anti-dsDNA A 10,2% 10,2%
- S-Anti-RNP A 12,3% 12,3%
- S-Anti-Scl-70 A 9,4% 9,4%
- S-Anti-Sm A 12,4% 12,4%
- S-Anti-SSA A 9,9% 9,9%
- S-Anti-SSB A 9,0% 9,0%
S-ANCA A
- S-MPO-ANCA A 9,7% 9,7%
- S-PR-3-ANCA A 12,4% 12,4%
S-Anti-Borrelia IgG A 12,0% 12,0%
S-Anti-Borrelia IgM A 10,0% 10,0%
S-Anti-CCP A 14,3% 14,3%
S-Anti-CMV IgG A 10,0% 10,0%
S-Anti-CMV IgM A 14,0% 14,0%
S-Anti-Deam glia IgG A 13,5% 13,5%
S-Anti-HBc (Diasorin) A 15,0% 15,0%
- S-Anti-HBe A 7,0% 7,0%
- S-Anti-HBs A 14,5% 14,5%
- S-HBeAg A 27,5% 27,5%
S-Anti-H.pylori IgG A 7,6% 7,6%
S-Anti-Rubella IgG A 10,0% 10,0%
S-Anti-Syfilis A 7,0% 7,0%
S-Anti-Toxo IgG A 12,0% 12,0%
S-Anti-Toxo IgM A 17,0% 17,0%
S-Anti-TPO A 6,1% 11,3% [1] 12,8%
S-Anti-tTG IgA A 8,1% 8,1%
S-Anti-VZV IgG A 17,4% 17,4%
S-Apo A-1 A 3,2% 6,5% [1] 7,2%
S-Apo B A 3,7% 6,9% [1] 7,8%
ApoB/ApoA-1 ratio A 4,9% 4,9%
S-ASAT A 3,3% 12,3% [1] 12,7%
Bakt.panel(feces)(PCR) A 5,9% 5,9%
U-Benzodiazepiner A 9,2% 9,2%
- Alprazolam A 4,7% 4,7%
- Flunitrazepam A 4,7% 4,7%
- Klonazepam A 5,7% 5,7%
- Midazolam A 8,1% 8,1%
- N-desmetyldiazepam A 3,7% 3,7%
- Nitrazepam A 4,3% 4,3%
- Oksazepam A 4,3% 4,3%
- Temazepam A 9,5% 9,5%
- Zolpidem A 5,9% 5,9%
- Zopiklon A 4,9% 4,9%
S-Bilirubin A 1,6% 21,8% [1] 21,9%
B-Bly A 7,5% 7,5%
U-Buprenorfin A 7,3% 7,3%
S-CA125 A 4,0% 24,7% [1] 25,0%
U-Cannabinoider A 4,1% 4,1%
- THC-syre A 10,3% 10,3%
S-CDT A 3,5% 4,7% [2] 5,9%
S-CEA A 7,3% 12,7% [1] 14,6%
S-CK A 4,4% 22,8% [1] 23,2%
S-CMV IgG, alt.metode A 10,0% 10,0%
S-CMV IgG, Aviditet A 15,0% 15,0%
S-CMV IgM, alt.metode A 20,0% 20,0%
fS-C-peptid 5,3% 16,6% [1] 17,4%
S-CRP A 5,3% 42,2% [1] 42,5%
S-Cystatin C A 1,8% 5,0% [1] 5,3%
S-Cystatin C eGFR A 1,8% 1,8%
S-Digoksin A 3,7% 3,7%
e5 Hund, flass A 15,0% 15,0%
S-EBV-EBNA IgG A 10,0% 10,0%
S-EBV-VCA IgG A 10,0% 10,0%
S-EBV-VCA IgM A 19,0% 19,0%
U-Ecstasy A 9,0% 9,0%
S-eGFR (CKD-EPI) A 1,9% 1,9%
S-Elektroforese A
- S-Albumin A 1,9% 3,2% [1] 3,7%
- S-Alfa-1-globulin A 4,9% 11,4% [1] 12,4%
- S-Alfa-2-globulin A 3,7% 10,3% [1] 10,9%
- S-Beta-1-globulin A 3,8% 9,1% [1] 9,9%
- S-Beta-2-globulin A 6,2% 9,1% [1] 11,0%
- S-Gamma-globulin A 3,3% 14,6% [1] 15,0%
B-Erytrocytter A 1,4% 3,2% [1] 3,5%
S-Etanol A 5,6% 5,6%
U-Etanol A 5,9% 5,9%
U-Etylglukuronid A 7,2% 7,2%
U-Etylglukuro, spesifikk A 7,0% 7,0%
U-Etylsulfat, spesifikk A 7,0% 7,0%
- Pregabalin A 9,3% 9,3%
- Ritalin syre A 7,0% 7,0%
- Tramadol A 5,2% 5,2%
S-Ferritin A 2,5% 14,2% [1] 14,4%
S-Folat A 8,9% 24,0% [1] 25,6%
S-Fosfatase, alkalisk A 2,6% 6,5% [1] 7,0%
B-Fosfatidyletanol PEth 8,0% 8,0%
S-Fosfat, uorganisk A 2,7% 10,8% [1] 11,1%
Fri Kappa 5,6% 5,6%
Fri Lambda 4,7% 4,7%
Fri Testosteron indeks A 8,6% 8,6%
S-Fritt T3 A 3,2% 7,9% [1] 8,5%
S-Fritt T4 A 4,7% 5,7% [1] 7,4%
S-FSH A 5,2% 7,9% [1] 9,5%
S-Gamma GT A 4,3% 13,4% [1] 14,1%
fS-Glukose A 1,3% 5,6% [1] 5,7%
S-Haptoglobin A 4,4% 20,4% [1] 20,9%
B-HbA1c A 2,5% 1,9% [1] 3,1%
B-HbA1c, alt.met. A 3,3% 1,9% [1] 3,8%
S-hCG A 3,7% 3,7%
-S-HCV-RNA (PCR) 4,1% 4,1%
S-HDL-kolesterol A 2,1% 7,3% [1] 7,6%
B-Hematokrit A 2,1% 2,7% [1] 3,4%
F-Hemoglobin 5,0% 5,0%
B-Hemoglobin A 1,1% 2,9% [1] 3,1%
Hemoglobinopati utr. 3,0% [1] 3,0%
Hepatitt A
- S-Anti-HAV IgM A 8,0% 8,0%
- S-Anti-HAV total A 9,0% 9,0%
Hepatitt B
- S-Anti-HBc A 10,0% 10,0%
- S-HBsAg A 10,0% 10,0%
Hepatitt C
- S-Anti-HCV A 11,0% 11,0%
S-HIV Ag/As A 7,0% 7,0%
P-Homocystein A 6,8% 9,0% [1] 11,3%
Humant Papillomav. (PCR) A 1,5% 1,5%
S-IgA A 2,5% 5,4% [1] 6,0%
S-IgE A 7,2% 7,2%
S-IgG A 2,4% 4,5% [1] 5,1%
S-IgM A 2,5% 5,9% [1] 6,4%
Inhalasjonspanel Helår A 15,0% 15,0%
Inhalasjonspanel Sesong A 15,0% 15,0%
INR-verdi A 3,2% 4,0% [1] 5,1%
fS-Insulin 5,0% 21,1% [1] 21,7%
S-Intrinsisk faktor as A 10,0% 10,0%
S-Jern A 1,8% 26,5% [1] 26,6%
S-Jernbindingskap. A 2,6% 3,0% [1] 4,0%
- S-Jernmetning A 3,2% 3,2%
U-Kadmium A 6,2% 6,2%
B-Kadmium A 6,9% 6,9%
U-Kalium A 1,4% 24,4% [1] 24,4%
S-Kalium A 0,7% 4,6% [1] 4,7%
F-Kalprotektin i feces 21,9% 21,9%
S-Kalsium A 1,9% 2,1% [1] 2,8%
U-Kalsium A 2,4% 27,5% [1] 27,6%
S-Kalsium, korrigert A 2,0% 2,0%
S-Klorid A 0,8% 1,2% [1] 1,4%
U-Kobber A 7,9% 7,9%
P-Kobber A 7,6% 8,0% [1] 11,0%
B-Kobolt A 5,9% 5,9%
U-Kokain A 3,6% 3,6%
- Kokainmetabolitt A 4,6% 4,6%
S-Kolesterol A 1,9% 6,0% [1] 6,2%
S-Kortisol aften A 7,7% 20,9% [1] 22,3%
S-Kortisol morgen A 7,7% 20,9% [1] 22,3%
S-Kreatinin A 1,6% 6,0% [1] 6,2%
U-Kreatinin A 2,7% 24,0% [1] 24,2%
B-Krom A 4,5% 4,5%
U-Kvikksølv A 9,4% 9,4%
B-Kvikksølv A 7,3% 7,3%
S-LD A 2,3% 8,6% [1] 8,9%
S-LDL-kolesterol A 2,0% 7,8% [1] 8,1%
B-Leukocytter A 2,0% 11,4% [1] 11,6%
B-Leukocytter m/diff. A
- Basofile A 4,0% 28,0% [1] 28,3%
- Basofile utstr. A 104,1% 28,0% [1] 107,8%
- Eosinofile A 8,5% 21,0% [1] 22,7%
- Eosinofile utstr. A 36,0% 21,0% [1] 41,7%
- Lymfocytter A 6,1% 10,2% [1] 11,9%
- Lymfocytter utstr. A 9,9% 10,2% [1] 14,2%
- Monocytter A 10,0% 17,8% [1] 20,4%
- Monocytter utstr. A 27,4% 17,8% [1] 32,7%
- Nøytrofile A 3,8% 17,1% [1] 17,5%
- Nøytrofile utstr. A 6,3% 17,1% [1] 18,2%
S-LH A 6,5% 14,5% [1] 15,9%
S-Lipase A 4,2% 32,2% [1] 32,5%
S-Litium A 3,0% 3,0%
S-Lp(a) A 2,1% 20,8% [1] 20,9%
Luftveisbakterier (PCR) A 4,7% 4,7%
S-Magnesium A 3,3% 3,6% [1] 4,9%
U-Magnesium A 5,6% 38,3% [1] 38,7%
Matvarepanel A 15,0% 15,0%
MCH A 1,5% 1,4% [1] 2,1%
MCHC A 1,9% 1,1% [1] 2,2%
MCV A 1,5% 1,3% [1] 2,0%
U-Metadon A 4,3% 4,3%
U-Metadonmetabolitt A 7,5% 7,5%
S-Metylmalonsyre A 8,8% 18,0% [3] 20,0%
M.genital.res.gen A 8,0% 8,0%
S-MikroCRP A 2,3% 49,7% [1] 49,8%
S-M.pneumoniaeIgG A 10,0% 10,0%
S-M.pneumoniaeIgM A 15,0% 15,0%
U-Natrium A 1,6% 28,7% [1] 28,7%
S-Natrium A 0,7% 0,6% [1] 0,9%
-Norovirus GII (PCR) A 6,4% 6,4%
P-NT-proBNP A 4,3% 4,3%
Nøttepanel 1 15,0% 15,0%
Nøttepanel 2 15,0% 15,0%
U-Oksykodon A 7,5% 7,5%
- Etylmorfin A 12,2% 12,2%
- Heroinmetabolitt A 9,1% 9,1%
- Kodein A 8,0% 8,0%
- Morfin A 10,5% 10,5%
- Oksykodon A 10,0% 10,0%
U-Opiater A 4,9% 4,9%
Parainfluensavirus (PCR) 2,0% 2,0%
S-Parietalcelle as A 10,0% 10,0%
pH i urin A 3,7% 3,7%
S-Progesteron A 6,0% 19,6% [1] 20,5%
S-Prolaktin A 4,7% 23,0% [1] 23,5%
U-Protein total A 3,2% 17,8% [1] 18,1%
S-Protein total A 1,4% 2,8% [1] 3,1%
S-PSA A 4,1% 18,1% [1] 18,6%
P-PTH A 3,8% 25,9% [1] 26,2%
Ratio Kappa/Lambda 7,3% 7,3%
RDW-CV A 1,0% 3,5% [1] 3,6%
B-Ret He A 2,4% [1] 2,4%
B-Retikulocytter A 5,1% 11,0% [1] 12,1%
S-Reumatoid faktor A 3,5% 8,5% [1] 9,2%
S-SARS-CoV-2 IgG 10,0% 10,0%
SARS-CoV-2 IgG (Abbott) 10,0% 10,0%
S-SARS-CoV-2 IgM 10,0% 10,0%
SARS-CoV-2 (PCR) 5,0% 5,0%
SARS-CoV-2 spike IgG 7,0% 7,0%
P-Selen A 7,6% 12,0% [1] 14,2%
S-SHBG A 4,0% 12,1% [1] 12,7%
P-Sink A 7,9% 11,0% [1] 13,5%
U-Sink A 7,0% 7,0%
Spesifikke allerg. Akkr. A 15,0% 15,0%
Spesifikke allergener 15,0% 15,0%
Spesifikke muggsoppall. 15,0% 15,0%
Spes. muggsoppal. Akkr. A 15,0% 15,0%
S-Testosteron A 6,4% 9,3% [1] 11,3%
U-THCA/kreat ratio A 10,6% 10,6%
fS-Triglyserider A 1,9% 19,9% [1] 20,0%
B-Trombocytter A 3,0% 9,1% [1] 9,6%
S-TSH A 3,1% 19,3% [1] 19,5%
S-TSI A 10,0% 10,0%
S-Urinstoff A 2,4% 12,1% [1] 12,3%
S-Urinsyre A 1,2% 8,6% [1] 8,7%
S-Vitamin A (retinol) A 9,6% 6,2% [1] 11,4%
S-Vitamin B12 A 8,6% 8,6%
S-Vitamin D A
- Vitamin D2 A 12,7% 12,7%
- Vitamin D3 A 9,8% 9,8%
S-Vitamin E A 7,6% 7,6% [1] 10,7%
S-Vitamin K A 7,4% 38,0% [1] 38,7%
S-Østradiol-17beta A 15,7% 18,1% [1] 24,0%

 


a) Usikkerheten i den målte verdi er analytisk variasjonskoeffisient (CVa) multiplisert med en dekningsfaktor k=2. Riktig svar vil med ca 95 % sikkerhet gjenfinnes i intervallet S(1±2·CVa). CVa er representativ for verdier i referanseområde/terapeutisk område, men kan være større ved lave konsentrasjoner.

b) Biologisk variasjon innen person: Den gjennomsnittlige naturlige biologiske variasjon for analytten innen person.
[1]   http://westgard.com/biodatabase1.htm
[2]   Clinical Chemistry 44:10, 2120-2125 (1998)
[3]   MF 10.12.2014

c) Totalvariasjon: Består av analytisk og biologisk variasjon innen person (beregnet som roten av kvadratsummen av dem). Hvis to prøver tas av samme pasient på forskjellig tidspunkt, kan man bruke total variasjon til å finne ut om de to svarene er signifikant forskjellige, dvs om forskjellen er så stor at den sannsynligvis ikke kan stamme fra den analytiske og/eller den naturlige biologiske variasjon alene. Svarene er forskjellige (p=0.05) hvis |S1-S2|/(S1+S2) > 1.4T der T er total variasjon. Hvis man ønsker å teste på andre signifikansnivåer enn p=0.05, erstattes 1.4 med 1.8 for p=0.01, 1.2 for p=0.1, 0.91 for p=0.2. Det henvises for øvrig til siden Forskjell på to analysesvar hos samme pasient.