Prøvetaking og forsendelse

Laboratoriet ønsker å bidra til et optimalt samarbeid for å sikre en effektiv og riktig bruk av laboratorieprøver. Vi har derfor utarbeidet et sett veiledninger som skal lette arbeidet for rekvirenter og deres personale. Kontroll med de preanalytiske elementene er viktige for det totale analyseresultatet og rekvirententens mulighet til riktige tolkninger.

Veiledningene er laget med henblikk på bruk av vårt laboratorium, men er forankret i almengyldige regler for god laboratoriepraksis og i akkrediteringskravene som laboratoriet følger.

Temahefte 05 Gode rutiner ved prøvetaking (pdf)

Prøvetakingsmesteren - et læringsspill om prøvetaking