Betaling av prøver

Hovedkriteriet for at Helfo skal betale er at vedkommende pasient er dekket av norsk folketrygd, og at:

  • det foreligger opplysning om hvem som er rekvirerende lege
  • det foreligger fulle personopplysninger om pasienten
  • det foreligger mistanke om sykdom, skade eller lyte, jfr. forskrifter
Rekvirent Type prøve/type pasienter Regning sendes til
Lege Pasient som skal ta analyser i forbindelse med diagnostisering eller kontroll Helfo
Lege Pasient som skal ta an analyser som legen mener ikke er relevant Pasient
Lege Førerkortattest Pasient
Lege Turister fra EØS-land Helfo
(ved fremvisning av EHIC-kort*)
Lege Turister fra land utenfor EØS Pasient
Lege Arbeidstakere i Norge som er fra EØS-land Helfo
(ved fremvisning av EHIC-kort*)
Lege Arbeidstakere i Norge som er fra land utenfor EØS Helfo
(ved fremvisning av EHIC-kort*)
Lege Asylsøkere Helfo
Lege Asylsøkere som har fått avslag Pasienten
(Helfo hvis behandlingsbehovet er akutt betinget)
Lege Førstegangs undersøkelse av nyankomne innvandrere og flyktninger Kommunen
Leger som praktiserer i andre land enn Norge Norske pasienter som jobber i andre land enn Norge Pasienten
(Kun leger i Norge har rekvireringsrett over trygden)
Sykehjem og boenheter Analyser på beboere, inneliggende, korttidspasienter Helfo
(Legens navn må være oppgitt)
Sykehjem og boenheter Sykehjems-ansatte/beboere ved mistanke om MRSA Helfo
Sykehjem og boenheter MRSA-screening av nyansatte Arbeidsgiver
Sykehus Poliklinisk prøvetaking Helfo
(Legens navn må være oppgitt)
Sykehus Prøver tatt av inneliggende pasienter Sykehus
BHT BHT-screening BHT
LAR og MAR Rus-prøver Helfo
Barneverntjenesten/
sosialkontor
For eksempel rus-prøver BVT/Sosialkontor
Legemiddelindustri og andre Kliniske studier og oppdragsanalyser Oppdragsgiver
Tannleger   Egen forskrift gjelder
Homeopater   Pasient
Kiropraktorer   Pasient
Jordmødre Oppfølging av gravide Helfo

* EHIC-kort står for European Health Insurance Card

Listen er ikke komplett.