Serumfremstilling fra gelrør

 • Bruk gelrør kun for analyser de egner seg til, altså ikke til enkelte medikamenter.
 • Bruk ikke gelrør som har vært utsatt for sterkere varme enn romtemperatur eller når holdbarhetsdatoen er overskredet.
 • Vend gelrørene omhyggelig 6 ganger umiddelbart etter prøvetaking, ikke rist dem. Sett røret i et stativ for koagulering.
 • La prøven koagulere fullstendig før sentrifugering, minimum henstand 1/2 time, maksimum 2 timer.
 • Bruk ''swing-out''-sentrifuge. Sentrifugér ved ca 1500 g i 12 minutter. Behold proppen på røret under sentrifugeringen. Formel for g-verdi:
                                g = o2 * r * 0,0000111
  der o er omdreiningstallet pr minutt og r (cm) er radius målt fra sentrum av sentrifugeaksen til bunnen av sentrifugerørets innhold med rørholderne i horisontal stilling. 

Tabell for omdreiningshastighet ved 1500 g

Svingradius i cm x) Omdreininger pr minutt xx)
8 4100
10 3700
12 3350
14 3100
16 2900
18 2750
20 2600

x) Avstand fra sentrum av sentrifugeaksen til bunnen av røret med rørholderne i vannrett stilling.

xx) Avrundet til nærmeste 50.

 • Ideell temperatur for sentrifugering er 20 - 25°C.  For høy eller for lav temperatur kan gi dårlig separasjon. Grensene for sentrifugetemperatur er 20-30°C, forutsatt at prøvene står i sentrifugen kun i 10-12 minutter og settes i kjøleskap etter endt sentrifugering
 • Inspisér gelrøret etter sentrifugering. Gellaget skal ligge som en kompakt barriere mellom blodlegemer og serum, ikke på skrå eller fordelt nedover i koagelet. Er serum etter sentrifugering blodtilblandet eller gelen ligger på skrå, må man avpipettere serum, sentrifugere det nye røret i 5 min ved 1500 g og avpipettere til nytt rør. Hensikten med å bruke gelrør er da egentlig borte, men man kan altså unngå ny venepunksjon.
 • Generelt kan serum oppbevares på gelbarriere, etter sentrifugering, i opptil 48t ved 4°C. Dersom gelrøret er korrekt behandlet (jfr ovenfor), har vi dokumentasjon for at holdbarheten er betydelig lengre for de vanligste analytter.
 • Skulle det være spørsmål i forbindelse med prøvetaking og forsendelse, bør man kontakte laboratoriet.
Link til side med omregningstabell.