Samling av urin

Samling av døgnurin

Hvis det er ønskelig med analyse i prøve av døgnurin, gjelder følgende fremgangsmåte:

Første dags morgenurin kastes. Deretter samles all urin i en beholder til og med morgenurinen dagen etter. Døgnmengden blandes godt, volumet måles og noteres, og det tas ut en prøve til forsendelse/analyse. Beholderen må stå kjølig under urinsamlingen.

Samling av natturin

Tidspunkter og volum registreres og føres på rekvisisjonen: Pasienten noterer tidspunkt for siste vannlating om kvelden, denne urinen skal ikke samles. Morgenurin samt eventuell urin latt om natten samles, og tidspunkt for morgenurin noteres. Totalt volum måles og registreres. Urinen blandes og 0,5-1,0 dL sendes til laboratoriet for analyse.

Les mer om