Praktiske tips

Preanalytiske faktorer er viktig ved prøvetaking. Her finnes utprintbare huskeregler for tapping og merking av prøver og andre tips.

Gode rutiner er nødvendig ved blodprøvetaking