Veiledninger prøvetaking

Prøvetaking-penselprøver

Urinprøvetaking-dyrkning

Urinprøvetaking

Avføringsprøver-bakterier

Avføringsprøver-parasitter

Dermatofytter

Prøvetaking til blod i avføring  iFOBT informasjon til legekontoret 

Kalprotektin og Elastase brukerveiledning