Fürst Forum

Fürst Forum er et nettbasert verktøy som sikrer samspillet mellom legekontor og laboratoriet, ved elektronisk rekvirering og svarrapportering. Med Fürst Forum er du online med vår sentrale database.

 

Les mer på Fürst Forums nettsider: www.furstforum.no

Ta kontakt for demonstrasjon og evt. kostnadsfri installasjon:

Kontaktinformasjon:

Felles mailadresse: marked@furst.no 
Felles telefonnummer: 2290 9669

Linda Dragland
Tlf: 22 90 95 79
ladragland@furst.no
Martin H. Husand
Tlf: 22 90 95 87
mhhusand@furst.no 
Pia Rønningen
Tlf: 22 90 95 41
pccroenningen@furst.no
Solveig Røtterud
Tlf: 22 90 95 30
srotterud@furst.no
Eva Sjule
Tlf: 22 90 96 35
esjule@furst.no
Truls Skau
Tlf: 22 90 96 24
tskau@furst.no
Joakim Sorthe
Tlf: 22 90 95 10
jsorthe@furst.no
Trond Stavland
Tlf: 22 90 95 52
tstavland@furst.no
Kate Tveit
Tlf: 22 90 96 15
ktveit@furst.no 
Pernille B. Tørnvall
Tlf: 22 90 96 04
pbtoernvall@furst.no
Kristian H. Vang
Tlf: 22 90 95 25
khvang@furst.no