Markedsupport/IT-tjenester

Våre elektroniske tjenester gjør det enkelt og raskt å formidle rekvisisjoner og svarrapporter.

Praktisk Veiledning og IT-støtte
Vår målsetning er å bistå med å få prøvesvarene helt inn i pasientenes journaler. Våre erfarne medhjelpere gir gjerne praktiske råd i forbindelse med etablering av elektronisk svaroverføring, og kan også bistå med enkel IT-støtte i forbindelse med daglig drift av svaroverføringen.

Det forutsettes at legekontoret har et standard journalsystem og mottaksmuligheter for laboratoriesvar.

Kontaktinformasjon

Felles telefonnummer betjent mellom 08-16: 22 90 96 69

Linda Dragland
Tlf: 22 90 95 79
ladragland@furst.no
Pia Rønningen
Tlf: 22 90 95 41
pccroenningen@furst.no 
Eva Sjule
Tlf: 22 90 96 35
esjule@furst.no
Truls Skau
Tlf: 22 90 96 24
tskau@furst.no
Joakim Sorthe
Tlf: 22 90 95 10
jsorthe@furst.no
Caroline Svalland
Tlf: 22 90 95 51
csvalland@furst.no 
Kate Tveit
Tlf: 22 90 96 15
ktveit@furst.no 
Pernille B. Tørnvall
Tlf: 22 90 96 04
pbtoernvall@furst.no
Kristian H. Vang
Tlf: 22 90 95 25
khvang@furst.no

Tjenestene
Vi har forskjellige løsninger for utveksling av elektronisk informasjon:

Løsningen Fürst Forum er en interaktiv tjeneste med mulighet for elektronisk rekvirering og svarrapportering, samt faglig elektronisk dialog med laboratoriets spesialister for utdypning av prøvesvarenes betydning og evt behov for videre oppfølging.
Laboratoriet tilbyr også standardisert meldingsformidling i Norsk Helsenett basert på XML eller EDIFACT.

Les mer om

Kontaktinformasjon

Vil du vite mer om våre IT-tjenester, ta kontakt med markedsgruppen på telefon 22 90 96 69 eller e-post marked@furst.no

For å ivareta personsikkerhet i dialog med oss, er det viktig at personsensitiv informasjon ikke sendes per epost.