Væskebasert prøvetaking og HPV-test

- til cytologi og HPV-undersøkelse

HPV

HPV-test utføres direkte på væskebasert primærprøve etter kreftforeningens/masseundersøkelsens retningslinjer for oppfølging av cervixcytologiske screeningprøver. Se flytskjema (pdf).

HPV-test utføres på væskebaserte cytologiprøver (ThinPrep Pap Test). Materialet i prøvebeholder er tilstrekkelig for cytologisk undersøkelse og HPV-test. Metoden som benyttes er «Abbott Real-Time High-Risk» som påviser 14 høyrisiko HPV-typer og angir genotype 16 og 18.

Prøvetakingsutstyr

Vi anbefaler bruk av Rovers Cervex brush til prøvetakingen. Denne børsten erstatter tradisjonell cytobrush og spatel. Børsten roteres fem ganger i cervix før prøven umiddelbart overføres direkte til prøvebeholderen. Tradisjonell cytobrush kan også benyttes i kombinasjon med plastspatel.  Prøven er holdbar seks uker i romtemperatur.

NB! Trespatel må ikke benyttes til væskebasert cytologi

Prøvetakingsveiledning.

Huskeliste for optimal prøvetaking her.

Bruk av eksplorasjonsgel

Det anbefales kun bruk av lunkent vann som smøremiddel. Dersom det er nødvendig, kan det benyttes en sparsom mengde vannbasert gel på sidene av spekelet. Unngå gel på tuppen av spekelet. Det må ikke benyttes gel som inneholder carbomer eller carbopolpolymer da disse interfererer med metoden. Liste over godkjente og ikke godkjente eksplorasjonsgeler her.

Det anbefales at pasienten ikke benytter noen vaginalprodukter (gel, krem, vagitorier) de siste to dagene før prøvetaking. Replens vaginalgel inneholder carbomer og bør ikke benyttes de fire siste dagene før prøvetaking.

HPV-analyse for menn?

Det finnes ingen HPV-test som er godkjent til bruk hos menn, og det finnes ingen standardisert måte å ta prøve til HPV-testing av menn. Hovedårsaken til at det ikke anbefales HPV-testing av menn er at det ikke finnes noen behandling av HPV-infeksjonen.

Fürst Medisinsk Laboratorium utfører HPV-test direkte på væskebasert primærprøve etter kreftforeningens/masseundersøkelsens retningslinjer for oppfølging av cervixcytologiske screeningprøver.