Forsendelse av histologiprøver

Retningslinjer for innsendelse av histologiske prøver

Merking av histologiprøver:

  • Benytt rekvisisjon med strekkodeetiketter, Fürst Histologi.
  • Påse at bokstav for angitt lokalisasjon samsvarer med siste bokstav på etiketten.
  • Prøveglass merkes med strekkodeetikett.
  • Husk påføring av antall innsendte glass/rør, samt tidspunkt for fiksering på rekvisisjonen.
  • Se veiledning

Fiksering: Det anbefales til all rutinekontroll å bruke formalinfiksering.

Til 1 liter bruksløsning 10% bufret formalin (4% formaldehyd):

  • 100 mL konsentrert formalin (kons. formalin = ca. 40 % formaldehyd)
  • 5 gram hexametylentetramin 
  • 900 mL vann

Formalinvolumet må være minst 10 ganger biopsiens volum. Til biopsier og små hudbiter ca. 20 mL. Vevsbitene skal ikke presses ned i glasset. 
Prøveglassene (som bør være av plastmateriale) legges i sendehylse sammen med absorberende materiale og sendes til histologisk undersøkelse med post. Medfølgende rekvisisjon legges i separat plastpose i konvolutten. 
Brett rekvisisjonen minst mulig.

NB: Formalin er helseskadelig. Les mer. 
Vennligst kontroller at korken er skrudd godt på prøveglasset.

Rekvisisjon: Det er viktig å identifisere pasienten ved at fødselsnummer (11 siffer) oppgis på rekvisisjonen. Dersom dette ikke er mulig skal fødselsdato, navn og postnummer oppgis. Det skal også fylles ut dato for prøvetaking og identifikasjon av rekvirent på både rekvisisjon og prøveglass.

Ved flere biopsier fra samme pasient legges enten biopsiene i separate nummererte prøveglass, eller hver biopsi merkes med en eller flere suturer. Anatomisk lokalisasjon i henhold til nummerering/suturer må angis på rekvisisjonen.

Har du spørsmål vedrørende innsendelse av histologiske prøver, vennligst ta kontakt med laboratoriet ved:

Erik Svendsen, tlf: 916 86 800 eller E-post: esvendsen@furst.no 

Trenger du råd om prøvetaking kan du kontakte en av våre patologer.