Rekvisisjoner og fagbrosjyrer

Her finner du ulike trykksaker sendt ut eller publisert av Fürst.

Våre rekvisisjoner

I tillegg til hovedrekvisisjonen finnes rekvisisjoner for allergi, legemidler og rusmidler, fordøyelsessykdommer, mikrobiologi, cytologi og histologi.

Våre siste infobrev

2-4 ganger årlig distribueres infobrev til våre rekvirenter, der vi beskriver endringer i analyserepertoar og annen nyttig informasjon.

Temahefter og fagbrosjyrer

Foldere med faglig innhold som er laget de siste årene.

Blåboka

For å sikre at informasjonen hele tiden er oppdatert, finnes Blåboka nå bare i elektonisk utgave, se: furst.no/analyse-og-klinikk/.
Last ned veiledningshefte her (pdf).

Se Praktiske tips.

Diverse trykksaker.