Primærhelsetjenestens laboratorium

Fürst Medisinsk Laboratorium er et privat laboratorium innen fagområdene medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, mikrobiologi og patologi.
Laboratoriet er Norges største med rundt 500 ansatte. Hovedlaboratoriet ligger på Furuset i Oslo. Vi har tre prøvetakingsenheter i Oslo, to i Bergen og en i Sandefjord.

Laboratoriet ble grunnlagt 4. mai 1950 av dr. Valentin Fürst. I 1995 ble Fürst Medisinsk Laboratorium akkreditert av Norsk Akkreditering innen områdene Medisinsk biokjemi og Prøvetaking.

Laboratoriet har som mål kontinuerlig å utvide akkrediteringsomfanget, og dekker pr. i dag følgende områder: Prøvetaking, Medisinsk biokjemi, Patologi, Klinisk farmakologi og Medisinsk mikrobiologi. I 2014 ble Fürst Medisinsk Laboratorium miljøsertifisert.

Fürst har gode rutiner for å unngå diskriminering relatert til etnisitet, religion/livssyn, funksjonsnedsettelse, kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering.

Målsettinger

Våre målsettinger er å yte best mulig service overfor våre rekvirenter ved å:

  • ta imot pasienter for prøvetaking med minst mulig ventetid
  • analysere prøver så raskt som mulig
  • ta i bruk vel gjennomprøvde analysemetoder for å sikre nøyaktighet, presisjon og kontrollere analysemetodene med et omfattende program for kvalitetssikring
  • rapportere resultatene på en oversiktlig måte med angivelse av relevante referanseområder som eventuelt er spesifisert for kjønn og/eller alder
  • gi relevante spesialistkommentarer til utvalgte prøvesvar
  • bistå med råd fra spesialister når det gjelder valg av analyser og ved tolkning av svarene
  • være tilgjengelig for spørsmål som gjelder prøvetaking, prøvebehandling, forsendelse og lignende
  • holde brukerne løpende orientert om laboratoriets ytelser og begrensninger via blant annet våre sider på internett, informasjonsbrev og vår elektroniske laboratoriehåndbok ("Blåboka")
  • yte hjelp til kvalitetssikring av analyser som allmennpraktikeren selv utfører

Laboratoriets motto er "Kvalitet og service uten tidsspille".

Ledelse

Håvard Selby Ebbestad
Adm.direktør
Mob: 958 30 237
Pressekontakt

hsebbestad@furst.no

Ying Chen
Medisinsk direktør
Mob: 971 83 696

ychen@furst.no

 

Terje Heier      
Økonomidirektør
Mob: 901 00 116

 

theier@furst.no

 

Asle Helgheim
Avdelingsleder Marked
Mob: 918 35 544

 

asle@furst.no

Hilde Fjeld Myrvold
Avdelingsleder PasientService
Mob: 957 26 585

hfmyrvold@furst.no

Anne Fjellhaug
Avdelingsleder drift og kundekontakt
Mob: 472 90 058

afjellhaug@furst.no

 

Torstein Rikter-Svendsen

Strategidirektør
Mob: 934 21 701

trsvendsen@furst.no 

Ida Mari Haugom
Kvalitetssjef
Mob: 952 19 326

imhaugom@furst.no

 

Einar P. Svartsund
Avdelingsleder laboratorieavdelingen
Mob: 959 39 912

epsvartsund@furst.no

 

Eyvind Axelsen
IT-direktør
Tlf: 2290 9500

 

eaxelsen@furst.no

Fride Halmøy
HR-direktør
Tlf: 917 47 739

 

f.halmoy@furst.no

 

Personsensitiv informasjon skal ikke sendes per e-post.

Eierskap og økonomi
Fürst er et privateid laboratorium og inntektene baserer seg i hovedsak på betaling for analyser av blod- og urinprøver gjennom rammeavtaler med regionale helseforetak og refusjon fra Helfo for analyser i henhold til offentlig forskrift.

Forretningsnavn og foretaksnummer
Driftsselskapet i organisasjonen heter AS MED-LAB (Foretaksnummeret er NO 921 652 690) og eies av Dr. Fürst Medisinsk Laboratorium AS (Foretaksnummeret er NO 931 469 851).


Konsesjon, akkreditering og sertifisering
Laboratoriet har konsesjon til å drive laboratorievirksomhet og er akkreditert av Norsk Akkreditering. 
Laboratoriet er også miljøsertifisert av KIWA.

Kontaktpersoner

En oversikt over kontaktpersoner finner du her.