Hopp til hovedinnhold

FOU-utvalg

Øvrig forskningskompetanse se årsrapport.

Leder:
Ying Chen
Medisinsk Direktør

Medisinsk direktør ved Fürst, Ying Chen

ychen@furst.no

Har vært ansatt som medisinsk direktør i Fürst siden 2020 og har i tillegg en 20% stilling som førsteamanuensis ved OsloMet og underviser masterstudenter i patologifaget. Hun er utdannet lege, spesialist i patologi og har tidligere vært leder på patologiavdelingen i Tønsberg, AHUs og OUS. Hun har en doktorgrad i brystkreft og tumors mikromiljø, og har mangeårig samarbeid med forskningsmiljøet i UiB, CCBIO (Center for Cancerbiomarkers). Hun er forfatter/ medforfatter av rundt 30 publikasjoner i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter.

 

Eyvind Wærsted Axelsen
IT-direktør

IT-direktør ved Fürst, Eyvind Axelsen

ewaxelsen@furst.no

Har vært ansatt i Fürst siden 2012, og er IT-direktør fra 2019. I tillegg har han 20% stilling som førsteamanuensis ved Institutt for informatikk ved UiO. Han har en doktorgrad i informatikk fra UiO med en avhandling som dreier seg om gjenbruk og tilpasning av generiske komponenter. Han er interessert i alle sider av programmeringsfaget, både når det gjelder forskning og praktisk bruk i hverdagen.

 

Peter Gaustad
Overlege medisinsk mikrobiologi

Dr. Peter Gaustad

pgaustad@furst.no

Har vært ansatt som overlege i medisinsk mikrobiologi siden 2015. Tidligere arbeidet ved OUS- Rikshospitalet. Professor emeritus fra UiO. Medisinsk embetseksamen 1972, dr. med. 1986, MHA (Master of Health Administration) 1998. Arbeider innen medisinsk mikrobiologi med spesiell vekt på PCR innen mikrobiologi, mykologi og bakteriologi med spesialfelt streptokokker. Han har skrevet lærebøker og har rundt 140 publikasjoner i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter.

 

Michael Soverschaev
Overlege medisinsk biokjemi

Dr. Michael Sovershaev

msoverschaev@furst.no

Har vært ansatt som overlege i medisinsk biokjemi, Fürst siden 2019. Utdannet som lege i 1999, fullførte masterstudiet i Medisinsk Biologi ved Universitetet i Tromsø i 2003 og Ph.D. i medisin i 2007. Har hatt postdoc opphold ved Massachusetts General Hospital, Harvard Universitet i Boston i 2008-2009. Han har tatt sin spesialistutdanning ved Universitetssykehuset i Nord Norge. Han er forfatter/ medforfatter av over 30 publikasjoner i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter.

 

Trude Athammer Sandvik
Metodeutvikler

Trude Athammer Sandvik

tasandvik@furst.no

Har vært ansatt i Fürst siden 2006, og fullførte i 2015 en mastergrad i kjemi ved UiO ved siden av stillingen som metodeutvikler i laboratorieavdelingen. Arbeider med utvikling av nye metoder innenfor kromatografi, massespektrometri og ICP-MS, samt forbedring og innovasjon av eksisterende metoder i faggruppen Kromatografi.

 

Nils T Kjelkevik Reinton
Driftssjef NAT

Nils Reinton

nreinton@furst.no

Har vært ansatt i Fürst siden 2003. Har doktorgrad fra UiO i 2000 og fullførte i 2016 en mastergrad i genetisk veiledning ved UiB ved siden av stillingen som Forsker i utviklingsavdelingen på Fürst. Arbeider med utvikling av nye metoder innenfor molekylærbiologi, samt forbedring og innovasjon av eksisterende metoder/ bruksområder.

 

Jane Ludvigsen
Teamleder Bakteriologi

Bilde av Jane Ludvigsen, Teamleder Mikrobiologi

jludvigsen@furst.no

Har vært ansatt i Fürst siden 2020 i laboratorieavdelingen, som teamleder ved Bakteriologi. Utdannet Bioingeniør fra HIØ i 2001, og fullførte en doktorgrad i mikrobiologi, bakteriell genetikk ved NMBU i 2018. Arbeidserfaring innen dyrkning, PCR og sekvensering av bakterier. Forskningsinteresser er resistens og fylogeni hos bakterier, og har navngitt bakterien Gilliamella apis som finnes som normalflora i tarmsystemet hos honningbier.