FOU utvalg

Leder:
Ying Chen
Medisinsk Direktør

ychen@furst.no

 

Eyvind Wærsted Axelsen
IT-direktør

ewaxelsen@furst.no

 

Peter Gaustad
Overlege Mikrobiologi

pgaustad@furst.no

 

Michael Soverschaev
Overlege Medisinsk biokjemi

msoverschaev@furst.no

 

Trude Athammer Sandvik
Metodeutvikler

tasandvik@furst.no

 

Nils T Kjelkevik Reinton
Driftssjef NAT

nreinton@furst.no

 

Jane Ludvigsen
Teamleder Bakteriologi

jludvigsen@furst.no