Hopp til hovedinnhold

Pågående prosjekter

 

Pipettering

DDR2 expression in breast cancer is associated with blood vessel invasion, basal-like tumors, tumor associated macrophages, regulatory T cells, detection mode and prognosis

Deltager: Tor Audun Klingen, Ying Chen, Hans Aas, Lars A. Akslen

Effekt av smitteverntiltak og hurtig diagnostikk av laboratoriumsansatte under SARS-Cov-2 pandemien

Thea Anette Andersen, Trygve Tjade, Trond E. Ranheim, Johan Bjerner, Eyvind W. Axelsen, Ying Chen og Peter Gaustad

Diagnostikk og forekomst av tarmparasitter i Norge med subtyping av sirkulerende Giardia og Cryptosporidium varianter.

Prosjektansvarlig: førsteamanuensis og infeksjonsspesialist Kurt Hanevik UiB Deltager: Peter Gaustad. Fürst er samarbeidsinstitusjon i dette prosjektet med: Mikrobiologisk avdeling, Førde sentralsjukehus, OUS. Mikrobiologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, Bergen, , Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, St. Olav universitetssykehus, Mikrobiologisk avdeling, Vestfold sykehus, Akershus Universitetssykehus, NMBU, FHI.

Shigella spp. or EIEC?

Testing two Real-Time PCR methods for identification of ipaH and lacY genes. Deltager: Stadskleiv, R; Ulvestad, A. U.; Ranheim, T. E; Moghaddam, A.

Automatisert ekspertanalyse av serumproteinelektroforese

Deltakere: Armin Piehler (Onko-Medeor, MVZ Freising Lab / Fürst), Eike Elfert (Universität Heidelberg), Eyvind W. Axelsen (Fürst).

Serumrør på automasjonsbånd

Breast cancer stromal elastosis is associated to vascular invasion and breast cancer subtypes

Prosjektansvarlig: Ying Chen
Fürst er samarbeidsinstitusjon i dette prosjektet med UiB, CCBIO og SiV.

Within and between person variation of HDL-cholesterol levels across age

Deltager: Marie Buchmann
Fürst er samarbeidsinstitusjon i dette prosjektet med bl.a. OUS, UiO og andre nordiske fagmiljøer.

Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies in Children (PreventADALL)

Deltager: Marie Buchmann
Fürst er samarbeidsinstitusjon i dette prosjektet med bl.a. OUS, UiO og andre nordiske fagmiljøer.

Phenotypic and genotypic characterization of Candida glabrata

Deltager: Peter Gaustad
PhD prosjekt co-supervisor for cand. odont. Kari Mette Kristensen.
Samarbeid med Institutt for oral biologi, UiO.

Colonize - ( Comparative effectiveness of intestinal microbiota versus vancomycin for primary c. difficile infection – randomized trials )

Deltager: Trond E. Ranheim
Fürst er samarbeidsinstitusjon i dette prosjektet med bl.a. OUS, UiO og UiT.

Blodagar med oppvekst av bakterier

Long-term predictive value of serum PSA values obtained in clinical practice – Results from the Norwegian Prostate Cancer Consortium (NPCC)

Prosjektansvarlig: Jan Oldenburg, Ahus
Deltager: Johan Bjerner
Fürst er samarbeidinstitusjon i dette prosjektet med bl. a. Ahus, OUS, St.Olav HF, Østfold HF, Sørlandet HF, UIO, Memorial Sloan-Kettering og andre internasjonale fagmiljøer.

LoTECA: Long-Term Effects of Covid-19 in Adolescents

Prosjektansvarlig: Vegard Bruun Bratholm Wyller, UiO og Ahus.
Deltager: Trygve Tjade, Celestino Creatore, Hanne-Torill Mevik.
Fürst er samarbeidsinstitusjon i dette prosjektet med bl.a. Ahus og UiO.

Prevalence and Specificities of Heterophilic Antibodies in a Large Patient Cohort

Prosjektansvarlig: Nils Bolstad, OUS-Norwegian Radium Hospital.
Deltager: Johan Bjerner
Fürst er samarbeidsinstitusjon i dette prosjektet med bl.a. OUS, UiO og andre nordiske fagmiljøer.

Person ved analysebenk

Carcinoembryonic antigen reference intervals stratified for age and smoking status

Prosjektansvarlig: Kristin Wickstrøm, OUS.
Deltager: Johan Bjerner
Fürst er samarbeidsinstitusjon i dette prosjektet med bl.a. OUS og UiO.

NCA-2, a CEACAM5 truncated variant, is the main cause of CEA inter-assay variation

Prosjektansvarlig: Kristin Wickstrøm, OUS.
Deltager: Johan Bjerner
Fürst er samarbeidsinstitusjon i dette prosjektet med bl.a. OUS, UiO.

Estimation of half time with confidence interval for Phosphatidylethanol (PEth) in blood based on two consecutive measurements

Prosjektansvarlig: Johan Bjerner

EDTA rør på maskin

PEth i medisinske saker sammenlignet med andre biomarkører for alkoholbruk

Deltager: Thor Hilberg
I samarbeid med seksjon for rettstoksikologi, OUS.

En 10-års retrospektiv studie av odontogene svulster diagnostisert av oralpatologer i Norden

Prosjektansvarlig: Tine M Søland, Det odontologiske fakultet, UiO.
Deltager: Magnus Røger
Fürst er samarbeidsinstitusjon i dette prosjektet med bl.a. OUS, UiO og andre norsk fagmiljøer.

Use of hCG as biomarker before, during and after systemic treatment of urothelial cancers in a population based series at Akershus university hospital

Prosjektansvarlig: Jan Oldenburg and Katherina Puco, Ahus.
Deltager: Johan Bjerner
Fürst er samarbeidsinstitusjon i dette prosjektet med bl.a. Ahus, UIO.

En del av analysebåndet hvor prøvene analyseres.

Machine Learning for Long-term predictive value of serum PSA and Patient Risk Prediction

Masteroppgaver for Vanessa Tschichold (student NTNU/ ETH Zurich) og Elisa Tedde (student NTNU/Polito).
Prosjektansvarlig: Jan Oldenburg, Ahus
Veiledere: Celestino Creatore og Hanne-Torill Mevik, Fürst, Massimiliano Ruocco (NTNU/Sintef Digital).

Anonym og nøyaktig helsedata-syntetisering ved bruk av dyp læring

Masteroppgave med student Elaheh Shahmir Shourmasti (HIØ).
Prosjektansvarlig og veiledere: Celestino Creatore og Hanne-Torill Mevik, Fürst.
Veildere: Michael Riegler og Vajira Thambawita (SimulaMet).

Giardia: Uventet funn i tarmbiopsi

REK søknad under utarbeidelse. Internt tverrfaglig prosjekt, Fürst.
Deltakere: Merete Johansen, Ying Chen, Amir Moghaddam, Peter Gaustad

Snitterobot patologi

Flåttbitt: mer enn borreliose

REK søknad under utarbeidelse. Internt tverrfaglig prosjekt, Fürst.
Deltagere: Terese Kristina Haaland, Peter Gaustad

Intestinal spiroketose. Tilfeldig funn uten klinisk interesse?

REK søknad under utarbeidelse. Internt tverrfaglig prosjekt, Fürst
Deltagere: Terese Kristina Haaland, Tor Aaberg, Peter Gaustad