Svartider og åpningstider for levering av Coronaprøver

17.09.2020

Fürst er åpent mandag-fredag fra kl. 08:00-21:00 for mottak og analysering av Coronaprøver på Furuset (Søren Bulls vei 25).

Svartider: Prøvesvar for SARS-CoV-2 vil normalt  foreligge påfølgende 1-2 virkedager etter at prøven er mottatt på laboratoriet.

Fürst mottar for tiden et høyt antall coronaprøver. Alle coronaprøver vil bli analysert i den rekkefølgen vi mottar dem.

For andre henvendelser gjelder våre ordinære åpningstider mandag - fredag. Ta gjerne kontakt med:

Kundestøtte på tlf. 22 90 96 66 eller e-post kundestotte@furst.no (kl. 07:30-21:00).

Marked- og IT-Support på tlf. 22 90 96 69 eller e-post marked_support@furst.no (kl. 08:00-16:00).

Les mer om