Åpningstider for levering av Coronaprøver

12.08.2020

Fürst er åpent alle hverdager fra kl. 08:00-21:00 for mottak og analysering av Coronaprøver på Furuset (Søren Bulls vei 25).

Svartider: Prøvesvar for SARS-CoV-2 vil normalt  foreligge påfølgende virkedag etter at prøven er mottatt på laboratoriet. Prøver mottatt fredag kveld vil vi bestrebe å besvare i løpet av helgen.

Fürst mottar for tiden svært høyt antall coronaprøver og svartiden kan derfor bli noe lengre enn tidligere.

For andre henvendelser gjelder våre ordinære åpningstider mandag - fredag. Ta gjerne kontakt med:

Kundestøtte på tlf. 22 90 96 66 eller e-post kundestotte@furst.no (kl. 07:30-21:00).

Marked- og IT-Support på tlf. 22 90 96 69 eller e-post marked_support@furst.no (kl. 08:00-16:00).

Les mer om