Åpningstider for levering av Coronaprøver

09.06.2020

Fürst er åpent alle hverdager fra kl. 08:00-21:00 for mottak og analysering av Coronaprøver på Furuset (Søren Bulls vei 25).

Grunnet det lave smitteantallet av covid-19, samt svært få innleveringer av coronaprøver i helgene, vil Fürst fra uke 24 kun ha åpent for innlevering av coronaprøver på hverdager.

Våre åpningstider vil kontinuerlig vurderes ut fra endringer i smittesituasjonen, og informasjon vil bli lagt ut på våre hjemmesider www.furst.no.

Svartider: Generelt vil  prøvesvar for SARS-CoV-2 være klart dagen etter at prøven er mottatt

For andre henvendelser gjelder våre ordinære åpningstider mandag - fredag. Ta gjerne kontakt med:

Kundestøtte på tlf. 22 90 96 66 eller e-post kundestotte@furst.no (kl. 07:30-21:00).

Marked- og IT-Support på tlf. 22 90 96 69 eller e-post marked_support@furst.no (kl. 08:00-16:00).

Les mer om