Svartider og åpningstider for levering av Coronaprøver

10.10.2021

Fürst er åpent hverdager fra kl. 08:00-21:00 for mottak av Covid-19 prøver på Furuset (Søren Bulls vei 25). 

Henvendelser ang. Covid-19 prøver utenom ordinær åpningstid, send e-post til: marked@furst.no

Svartider: Prøvesvar for SARS-CoV-2 vil normalt foreligge påfølgende 1-2 virkedager etter at prøven er mottatt på laboratoriet.

Fürst mottar fortsatt et høyt antall coronaprøver og prøvene vil bli analysert i den rekkefølgen vi mottar dem. Fürst analyserer Covid-19 prøver 7 dager i uken, innleveringer av Covid-19 prøver utover ordinær åpningstid kan gjøres etter avtale. 

For andre henvendelser gjelder våre ordinære åpningstider mandag - fredag. 

Ta gjerne kontakt med:

Kundestøtte på tlf. 22 90 96 66 eller e-post kundestotte@furst.no (kl. 07:30-21:00).

Marked- og IT-Support på tlf. 22 90 96 69 eller e-post marked@furst.no (kl. 08:00-16:00).

Vi gjør oppmerksom på at personer som skal ut å reise selv er ansvarlig for å sjekke de til enhver tid gjeldende innreisekrav og krav til dokumentasjon angående SARS-CoV-2/Covid-19.

Når det gjelder spørsmål rundt covid-19 hurtigtester så analyseres ikke disse prøvene hos Fürst, og eventuelle spørsmål må rettes til prøvetakingssted.

Les mer om