Svartider og åpningstider for levering av Coronaprøver

14.01.2021

Fürst er åpent mandag-fredag fra kl. 08:00-21:00 for mottak og analysering av Coronaprøver på Furuset (Søren Bulls vei 25).

Svartider: Prøvesvar for SARS-CoV-2 vil normalt  foreligge påfølgende 1-2 virkedager etter at prøven er mottatt på laboratoriet.

Fürst mottar for tiden et svært høyt antall coronaprøver, og vi analyserer nå coronaprøver 7 dager i uken. Prøvene vil bli analysert i den rekkefølgen vi mottar dem.

For andre henvendelser gjelder våre ordinære åpningstider mandag - fredag. Ta gjerne kontakt med:

Kundestøtte på tlf. 22 90 96 66 eller e-post kundestotte@furst.no (kl. 07:30-21:00).

Marked- og IT-Support på tlf. 22 90 96 69 eller e-post marked_support@furst.no (kl. 08:00-16:00).

Vi gjør oppmerksom på at personer som skal ut å reise er selv ansvarlig for å sjekke de til enhver tid gjeldende innreisekrav og krav til dokumentasjon angående SARS-CoV-2/Covid-19.

Les mer om