Cervix-cytologi: Fürst starter opp med HPV som primærscreening

10.01.2022

Fürst har i ny rammeavtale med Helse Sør-Øst RHF, for screening av cervixprøver i Livmorhalsprogrammet for 2022, nå startet med HPV som primær screening for kvinner mellom 34 og 69 år.

Cervixprøver fra kvinner under 34 år og over 69 år vil det fortsatt utføres primær cytologi på, dersom ikke pasienten er inne i et annet oppfølgingsløp etter tidligere funn/historikk.

Laboratoriet vil selv sørge for å sortere mottatte prøver til aktuell screeningmetode.

Laboratoriet vil fortsatt benytte ThinPrep for alle cervixprøver, og det vil ikke være noen endringer i forbindelse med prøvetakingen

Primær HPV-test og primær cytologi utføres i henhold til faglige nasjonale standarder og retningslinjer fra Livmorhalsprogrammet, se også: Ny analysemetode i Livmorhalsprogrammet (kreftregisteret.no)

 *Se også flytskjema/anbefalt oppfølging

Noen viktige endringer ift. oppfølging ved primær HPV er:

- Normal cytologi etter HPV pos. utenom 16/18 anbefales å vente 24 måneder før kontrollprøve.

- Ved pos. HPV16 og 18 vil disse bli fulgt tettere opp.

- Ved neg. primær HPV er ny prøve anbefalt om 5 år.

Laboratoriet vil som tidligere supplere prøvesvarene med anbefalt oppfølging av eventuelle funn i screeningen, i henhold til de enhver tid gjeldende retningslinjer og oppfølgingsalgoritmer i Livmorhalsprogrammet.

Inntil Oslo Universitetssykehus kan overta cytologiprøver fra legekontor i Oslo og Vestre Viken vil Fürst bistå med screening av disse prøvene. Rekvirenter som tidligere har fått, eller som senere i år får beskjed om å sende sine cervixprøver til et offentlig laboratorium, må forholde seg til det. Dette er bestemt av Helse Sør-Øst RHF.

Vi minner om viktigheten av å angi årsak til at prøven tas ved rekvirering:
- Screening
- Livmorhalsprøve pga. symptomer/funn
- Oppfølging av celleforandringer og/eller positiv HPV-test
- Oppfølging etter konisering (siste 10 år, inkludert konisering i utlandet)

Les mer om