Ny versjon av HelseID 16. februar 2021

10.02.2021

Norsk Helsenett produksjonssetter versjon 3.0 av HelseID. Tjenesten kan være ustabil eller utilgjengelig i deler av perioden.

Start: 
Slutt: 
 

Dette vil påvirke innlogging i ForumWeb og Smittevernportalen som benytter seg av HelseID for pålogging.

Les mer: https://www.nhn.no/deploy-av-helseid-30-16-februar-2021/ 

Les mer om