Fra 15.okt. er enkelte ref.grenser for barn justert

15.10.2020

Fra 15.10.2020 er enkelte referansegrenser for barnealderen justert.

Dette gjelder analysene S-Ferritin, S-Kalsium, S-Fosfat uorganisk, S-Albumin, S-Kreatinin, S-Urinstoff, S-Natrium, S-Kalium, S-Fritt T4, S-Fritt-T3 og P-MMA.

Les mer om