Fürst Info 01-2017

03.03.2017

- Allergiutredning
- Makrolidresistens hos M. genitalium
- Væskebasert cytologi
- Beregning av Cystatin C eGFR
- Husk riktig «betaler-informasjon»
- Pasientweb hos Fürst
- Åpningstider påsken 2017
- Kritiske prøvesvar og varsling

Last ned her (pdf).

Les mer om