Fürst Info 01-2019

08.04.2019

- Resistensbestemmelse av bakterier og sopp – endringer 2019
- Cervixcytologi og anbefalt oppfølging av prøveresultat
- Gruppe B-streptokokker – screening under svangerskap
- Troponiner og videresending
- Åpningstider og forsendelse i påsken
- Prøvesvar i pasientportal - furstpasient.no

Last ned her (pdf)

Les mer om