Fürst Info 02-2021

31.05.2021

- Ny metode på NT-proBNP
- Serologisk diagnostikk av covid-19
- Genetiske varianter av SARS-CoV-2
- Kritiske prøvesvar og tilgang på mobilnummer
- Svartider for vitaminanalyser
- Åpningstider og hentetjeneste i sommer

Last ned her (pdf)

Les mer om