Fürst Info 03-2019

25.11.2019

- Kommunereformen 2020
- Endring av tappeanvisning for MMA
- Arvelig (primær) hemokromatose
- TSI har fått nytt referanseområde
- Helseboka – et nytt digitalt verktøy
- Åpningstider og hentetjenestejulen 2019

Last ned her (pdf)

Les mer om