Rekvirenter i Helse Vest kan fremdeles bruke Fürst

04.12.2017

Vi har – i etterkant av brev utsendt fra Helse Vest - mottatt henvendelser fra rekvirenter i Helse Vest med spørsmål om de fremdeles kan benytte Fürst Medisinsk Laboratorium til mikrobiologi og medisinsk biokjemi. Svaret er et entydig JA.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 22 90 96 69 eller på mail: marked_support@furst.no hvis det er noen spørsmål.

Brev sendt til våre rekvirenter (pdf).

Les mer om