Hentetjeneste og postforsendelse i påsken

21.02.2024

Hentetjeneste:

Våre henteruter kjøres som vanlig i påskeuken 25.-27. mars. Det vil ikke være mulig å endre hentetidspunkt disse dagene. Vi anbefaler ikke prøvetaking etter at sjåfør har hentet prøver onsdag 27. mars.

Postforsendelse påske 2024: (for de som ikke har hentetjeneste)

Vi anbefaler ikke ordinær postforsendelse 21. og 22. mars, og ikke i påskeuken 25-27. mars.

Unntak er SOI analyser på Aptima rør som har 30 dagers holdbarhet og kan sendes i vanlig postgang.

Det er ingen begrensninger med hensyn til post- og transportløsninger for patologiprøver. Unntak er eventuelt ufikserte prøver(eks uriner og væsker til cytologi) som har begrenset holdbarhet, og anbefales ikke sendt per post ufiksert. Det er viktig at prøvene holdes frostfritt.

Ekspress neste dag:

Konvolutter kan ikke sendes til Fürst onsdag 27.mars, da laboratoriet er stengt 28. mars t.o.m. 1. april.

Prøvetaking for videresending til andre laboratorier på Fürst sine prøvetakingsstasjoner i forbindelse med påsken:

Prøvetaking til enkelte analyser med videreforsendelse til andre laboratorier kan ikke utføres tirsdag 26/3 og onsdag 27/3 i påskeuken på grunn av holdbarhet.

Ta kontakt med kundestøtte dersom du er i tvil på tlf: 22 90 95 00.

Les mer om