Hentetjeneste og postforsendelse i påsken

20.03.2023

Hentetjeneste:
Våre henteruter kjøres som vanlig i påskeuken 3.-5. april. Det vil ikke være mulig å endre hentetidspunkt disse dagene. Vi anbefaler ikke prøvetaking etter at sjåfør har hentet prøver onsdag 5. april.

Postforsendelse: (for de som ikke har hentetjeneste fra Fürst)
Vi anbefaler ikke ordinær postforsendelse 30. og 31. mars, og ikke i påskeuken 3.-5. april.

Unntak er SOI analyser på Aptima rør som har 30 dagers holdbarhet og kan sendes i vanlig postgang.

Det er ingen begrensninger med hensyn til post- og transportløsninger for patologiprøver. Unntak er eventuelt ufikserte prøver(eks uriner og væsker til cytologi) som har begrenset holdbarhet, og anbefales ikke sendt per post ufiksert. Det er viktig at prøvene holdes frostfritt.

Ekspress neste dag: Konvolutter kan ikke sendes til Fürst onsdag 5.april.

Laboratoriet holder stengt 6.-10.april.

Ved spørsmål kontakt oss på tlf:  2290 9500

Les mer om