Hentetjeneste og postforsendelse i påsken

23.03.2022

Hentetjeneste for rekvirenter:
Våre henteruter kjøres som vanlig i påskeuken 11.-13. april. Det vil ikke være mulig å endre hentetidspunkt disse dagene. Vi anbefaler ikke prøvetaking etter at sjåfør har hentet prøver onsdag 13. april.

Postforsendelse: (for de som ikke har hentetjeneste fra Fürst)
Vi anbefaler ikke ordinær postforsendelse (brune konvolutter) 7. og 8. april, og ikke i påskeuken 11.-13. april.

Unntak er SOI analyser på Aptima rør som har 30 dagers holdbarhet og kan sendes i vanlig postgang.

Det er ingen begrensninger med hensyn til post- og transportløsninger for patologiprøver. Unntak er eventuelt ufikserte prøver(eks. uriner og væsker til cytologi) som har begrenset holdbarhet, og anbefales ikke sendt per post ufiksert. Det er viktig at prøvene holdes frostfritt.

Ekspress over natt: Konvolutter kan ikke sendes til Fürst onsdag 13.april, da laboratoriet er stengt 14. april t.o.m. 18. april.

Les mer om