Korte svartider på patologi

07.06.2018

Fürst har økt kapasiteten for patologiprøver og besvarer nå de aller fleste histologi- og cytologiprøvene innen 1-2 uker etter at prøven er mottatt.

Vi har ledig kapasitet og ønsker nye kunder velkommen!
(Avtale for patologi gjelder Helse Sør-Øst og Helse Vest).

Ta kontakt på marked_support@furst.no eller på tlf: 2290 9669.

Les mer om