Nye luftveisanalyser og paneler

22.10.2021

For å sikre en bedre diagnostikk ved luftveisinfeksjoner og for redusere unødvendig bruk av antibiotika ved virusinfeksjoner, vil Fürst fra og med 25.oktober utvide det diagnostiske tilbudet med flere nye luftveisanalyser (PCR).

Tabellen under gir en oversikt over hvilke analyser som inngår i de ulike luftveispanel og hvilke analyser som er nye. SARS-CoV-2 vil inngå i Influensapanelet, men kan fortsatt rekvireres alene. I Forkjølelsespanelet inngår det analyse av endemiske koronasvar bestående av 4 ulike coronavirus. Disse må ikke forveksles med SARS-CoV-2.

Luftveisvirus

Influenseapanel

 
SARS-CoV-2 Luftveisvirus PCR (NY)
Influensa A Luftveisvirus PCR
Influensa B Luftveisvirus PCR
Influensa H1N1 Luftveisvirus PCR
Parainfluensa 1 Luftveisvirus PCR
Parainfluensa 2/4 Luftveisvirus PCR
Parainfluensa 3 Luftveisvirus PCR

Forkjølelsespanel

 
Humant metapneumovirus (hMPV) Luftveisvirus PCR
RS-virus Luftveisvirus PCR
Coronavirus (229E, NL63, OC43, HKU1) Luftveisvirus PCR (NY)

Singel rekvirert

 
Rhinovirus (Inkluderes i «Forkjølelsespanel» fra 8.11.2021) Luftveisvirus PCR (NY)
Adenovirus luftveiene Luftveisvirus PCR (NY)
SARS-CoV-2 Luftveisvirus PCR

Luftveisbakterier

Mycoplasma pneumoniae Luftveisbakterier PCR
Chlamydia pneumoniae Luftveisbakterier PCR
Bordetella pertussis Luftveisbakterier PCR

 

Ved luftveisinfeksjoner er det viktig å kunne skille mellom bakterielle og virale infeksjoner for å begrense antibiotika-bruken i tråd med nasjonale målsetninger. Ved å kunne påvise flere virale agens er det større muligheter til å kunne stille presis etiologisk diagnose.

De mest aktuelle virologiske agens hos barn er rhinovirus, adenovirus, RS-virus, coronavirus, hMPV, samt influensavirus og parainfluensavirus. Hos voksne er rhinovirus, influensavirus, parainfluensavirus og coronavirus de mest aktuelle.

Noen ganger kan luftveisinfeksjoner ha karakteristiske kliniske bilder som influensalignende sykdom eller forkjølelse, men generelt er det vanskelig å stille en etiologisk diagnose. Coronavirus gir vanligvis forkjølelsessymptomer med unntak av SARS-CoV-2 som også kan gi alvorligere sykdom. Ved adenovirusinfeksjoner er det vanlig med enten forkjølelsesymptomer eller influensalignende symptomer med ledsagende sår hals og nedre luftveisinfeksjon.

hMPV kan forårsake pneumoni og bronkiolitt hos barn under fire år og rhinofaryngittsymptomer hos eldre barn og voksne. Bakterier som M. pneumoniae, C. pnumoniae og B. pertussis kan også gi lignende kliniske bilder selv om langvarig hoste og penumoni er mer karakteristiske.

Prøvetaking: Nasofarynxprøve eller halsprøve til PCR anbefales for barn, samt til voksne generelt. Nasofarynxprøve gir høyere sensitivitet for de fleste luftveisvirus. Hals- og nasofarynxprøve er likeverdige for bakteriene M. pneumoniae, C. pnumoniae og B. pertussis.

Flere mikrobefunn: Av og til vil prøven slå ut positivt på flere mikrober. Dette kan skyldes dobbeltinfeksjon eller tilstedeværelse av døde mikrober fra tidligere infeksjon.

Les mer om