Luftveisvirus

23.10.2017

Sykdombildet ved infeksjon av luftveisvirus er vanskelig å skille klinisk. Fra 23.10.17 vil Influensa A og Influensa B inngå i «Luftveisvirus». Ved rekvirering av «Luftveisvirus» eller «Influensa» vil det bli testet for Parainfluensavirus, RS-virus, humant metapneumovirus, Influensa A og Influensa B.

Ved funn av Influensa A vil det bli testet for Influensa A (H1N1).

Les mer om