Bok: Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer

06.05.2021

I denne boka blir kunnskap om infeksjonssykdommer knyttet til mikroorganismene som forårsaker dem. Leseren får vite hvordan man forebygger, diagnostiserer og behandler infeksjonssykdommer, og får samtidig innsikt i bakgrunnen for metodene som blir brukt. Boka er relativt kortfattet og skrevet i et forståelig språk, noe som gjort den til en mye brukt lærebok siden førsteutgaven kom ut i 1997.

Denne 5. utgaven er gjennomgående revidert og oppdatert, og dessuten utvidet med utdypende stoff om antibiotika og ikke minst om coronavirus og håndtering av utbrudd med smittsomme sykdommer.

Forfatter Trygve Tjade

Les mer om