Nye anbefalinger rubella

22.08.2016

I nye retningslinjer anbefales det at gravide ikke testes rutinemessig på rubellaimmunitet.

Rubella er eliminert i Norge. Vaksinasjonsdekningen er høy, og det er ikke sett utbrudd eller smitte til gravide på mange år. På denne bakgrunn vil gruppen anbefale at Norge slutter med rutinemessig testing av gravide som har dokumentasjon på to doser rubellavaksine (vaksinasjonskort, SYSVAK-data).

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/rubella-immunitet_300616.pdf

Les mer om