Nytt Coronavirus (SARS-COV-2), diagnostikk

11.03.2020

Fürst tilbyr nå diagnostikk mhp SARS-CoV-2. Pga. at utbruddet har lammet leveranser av noen diagnostiske reagenser har FHI har satt opp kriterier for testing. Disse finnes på:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testing-og-diagnostikk-for-nytt-koronavirus-coronavirus/

Indikasjonsstillingen må angis ved rekvirering av analysen.

Anbefalt prøvemateriale er nasofarynx- eller halsprøve på eSwab. I tillegg til analyse på SARS-CoV-2 anbefales det å be om undersøkelse på våre luftveispaneler.

Les mer om