Obs! Pensler til PCR

16.09.2015

Vi opplever at vi får inn pensler til PCR som kommer fra en annen leverandør enn den vi benytter.
Disse penslene er ikke validert for våre metoder og kan derfor ikke benyttes.

Vi ber derfor om at pensler som sendes til oss er av typen Copan eSwab med Amies transportmedium.

Disse kan bestilles fra vår varebestilling

Les mer om