Omlegging av postens rutiner

07.03.2016

Endringene innebærer bl.a. at det ikke blir postombæring på lørdager fra og med 5. mars. Prøver til Fürst som ankommer Posten fredag ettermiddag vil ikke bli sortert, men lagret i romtemperatur hos Posten og utlevert til laboratoriet mandag morgen.

For prøver til medisinsk biokjemi får omleggingen mindre konsekvenser, da de fleste serumanalyser har holdbarhet på minst 3 dager i romtemperatur. Når det gjelder EDTA-blod til hematologi viser holdbarhetsstudier gjort hos oss at dette er holdbart i 72 timer. Det vil derfor gå bra å sende dette også med posten på fredager. Postsendte prøver vil bli satt først i køen for analysering mandag morgen som tidligere. Vi vil innen kort tid søke å finne en løsning for temperaturovervåkning i konvoluttene, slik at vi kan dokumentere at prøvene ikke har blitt utsatt for skadelig høye/lave temperaturer.

Mikrobiologiske prøver til dyrkning (gjelder ikke serologi eller PCR), skal helst såes ut innen 48 timer, eller i det minste oppbevares kjølig. Dette vil ikke være mulig med de nye endringene i Postens rutiner. Disse prøvene bør derfor ikke sendes med posten senere enn torsdag lunsj/tidlig ettermiddag, for at de skal være hos oss fredag. Prøver tatt fredag bør oppbevares kjølig på legekontoret, og heller sendes med posten på mandag.

Vi ser kontinuerlig på muligheten for å etablere lokale hentetjenester på fredager der det er grunnlag for dette. Ta gjerne kontakt med laboratoriets markedsavdeling tlf. 22 90 96 69.

Informasjonsbrev

Les mer om