Pasient/rekvirent - Viktig informasjon om Corona

16.03.2020

Fürst følger de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra FHI (Folkehelseinstituttet) for å beskytte pasienter og helsepersonell.

Er du i karantene, har luftveisinfeksjon/forkjølelse, eller mistenker Coronavirus smitte, ta kontakt med oss på telefonen i stedet for å møte på en av våre prøvetakingsenheter.

Har du generelle spørsmål om Corona smitte, ring kommunens informasjonstelefon eller FHI sin informasjonstelefon 815 55 015. Er du coronasmittet og syk ring tlf.116 117.

Generell informasjon om coronavirus på flere språk.