S-digitoksin

19.04.2018

Analysen utgår fra vårt repertoar fra 20.04.2018.

Prøver hvor s-digitoksin er rekvirert, videresendes til annet laboratorium. Utførende laboratorium vil rapportere resultatet direkte til rekvirenten.

Les mer om