Temahefte fra Fürst - Gode rutiner ved prøvetaking

11.10.2018

Temahefte 05 fra Fürst.
GODE RUTINER VED PRØVETAKING

Temahefte 05 omhandler prøvetaking. Heftet er ment å gi rekvirenter og medarbeidere praktiske tips for å sikre en effektiv og riktig prøvetaking, samt korrekt behandling av laboratoriepørver til Fürst. Riktig prøvetaking og prøvebehandling er avgjørende for et korrekt analyseresultat og vi håper heftet vil ha nytteverdi.

Trykk her for å laste ned heftet som en PDF.

Alle våre temahefter kan dere finne under /for-legekontoret/trykksaker/brosjyrer/

Ønsker legekontoret flere papirutgaver av heftet kan disse bestilles på furst.no/bestilling (ligger under trykksaker) eller kontakt oss på  marked_support@furst.no, tlf. 22 90 96 69.

Vi gjør oppmerksom på at temaheftene er beregnet for leger/helsepersonell.

God lesing!

Med vennlig hilsen
Fürst Medisinsk Laboratorium

Les mer om