Personvern

Personvern ved Fürst Medisinsk Laboratorium

Hvilke personopplysninger håndterer vi?

Fürst mottar og behandler personopplysninger fra helsepersonell med rekvireringsrett. Disse opplysningene er: Fullt navn, fødselsnummer, adresse, rekvirerte analyser med foreliggende resultater med eventuelle tilhørende kommentarer, kliniske opplysninger og evt. diagnose gitt av rekvirent.

Du har rett til innsyn 

Du som pasient eller rekvirent kan henvende deg til oss og be om å få vite hva slags opplysninger vi har om deg, hva de brukes til og hvor de er innhentet fra. Du kan selv se alle dine persondata, registrerte analysesvar med eventuelle kommentarer på www.furstpasient.no. Ved ytterligere behov for informasjon, skal du kunne få svar på disse innen kort tid. Når du ber om innsyn er dette gratis.

Kari RustadDu kan kontakte vår personvernrådgiver Kari Rustad på e-post: personvern@furst.no eller telefon: 969 41 865 

Husk at du aldri skal oppgi fullt fødselsnummer i e-post som sendes til oss!

Du har rett til å få rettet opp uriktige personopplysninger

Hvis du oppdager mangelfulle eller feilaktige opplysninger, kan dette skyldes svikt i interne rutiner eller mangelfulle eller feilaktige opplysninger som vi har mottatt. Gi oss beskjed dersom du oppdager feil i opplysningene om deg.

Hvis feil er forårsaket av vår virksomhet, vil vi iverksette tiltak for å rette disse opplysningene. Vi oppretter også klagebehandling som årsaksanalyseres og vi iverksetter korrigerende og/eller forebyggende tiltak.

Hvis årsak til feil/mangelfulle opplysninger er forårsaket av informasjon vi har mottatt, ber vi deg kontakte din rekvirent.

Informasjonssikkerhet

  • Vi har etter lovgivningen ansvar for å sørge for at helse- og personopplysningene er tilstrekkelig sikret.

  • Vi sikrer at helse- og personopplysningene er tilgjengelige når det er nødvendig for å utføre våre arbeidsoppgaver for å gi deg og din rekvirent best mulig service.

  • Vi sikrer at kun de som har et tjenstlig behov får tilgang til opplysningene. Videre sikrer vi at opplysninger ikke kan endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette. Laboratoriet ivaretar pasienters rett og krav til diskresjon i henhold til blant annet personvernforordningen og Lov om helsepersonell. Alle ansatte har signert taushetsløfte.

  • Vi benytter informasjonskaplser (cookies) på våre nettsider for å bedre din brukeropplevelse. Disse slettes automatisk når nettleseren lukkes. 

  • Vi anvender Google Analytics for å spore trafikk på våre nettsider. Denne løsningen benytter cookies, du kan lese mer om dette på: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

Cookies kan du selv deaktivere i din nettleser.

Krav er i henhold til Lov om behandling av personopplysninger, les mer: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38