Bergen - Damsgårdsveien

Damsgårdsveien 16, 4 etg. 5058 Bergen. - Tlf. 55 29 86 16 - Se kart

  • Prøvetaking på sykehjem*
  • Prøvetaking i pasientens hjem*
  • Rusprøvetaking (urinprøve) under tilsyn, må avtales tid på forhånd* 

* Etter avtale tlf: 55 29 86 16