Bergen - Damsgårdsveien

Damsgårdsveien 16, 4 etg. 5058 Bergen. - Tlf. 55 29 86 16 - Se kart

  • Prøvetaking på sykehjem
  • Prøvetaking i pasientens hjem

For blodprøvetaking og rusprøvetaking henvises pasientene til Strandkaien.