Sandefjord

Dronningensgt. 3, 3.etg - Tlf: 33 44 85 20 - Se kart 

Åpent mandag - fredag kl. 07.30 - 15.00

Av smittevernhensyn må vi påse at det ikke er mer enn 5 personer inne på venteværelset til enhver tid. Pasienter må derfor påregne noe lengre ventetid for prøvetaking enn vanlig.

Timebestilling: Du trenger time til glukosebelastning og kortisol aften. For øvrig har vi "drop-in".

Pasienter som skal ta prøve hos Fürst oppfordres så langt det er mulig å benytte bankkort ved betaling.
Av sikkerhetsmessige og administrative hensyn ønsker vi om mulig å unngå betaling med kontanter.

Tilgjengelig for pasienter i rullestol.