Fürst Pasient - Pasientweb

Du kan nå alltid logge inn i pasientportalen og se alle dine biokjemiske og mikrobiologiske prøvesvar utført hos Fürst Medisinsk Laboratorium. Du logger inn via sikker pålogging gjennom ID-porten med BankID, Buypass eller Commfides:

www.furstpasient.no

I pasientportalen er det mulig å laste ned komplette svarrapporter som PDF. 

Patologiprøver (histologi og cytologi) er foreløpig ikke tilgjengelig her. For svar på disse prøvene må du henvende deg til rekvirerende lege.

Prøvesvar for barn i alderen 0-12 år: Barnets foreldre vil ved innlogging i furstpasient.no få valget mellom å se egne prøvesvar eller for sine barn under 12 år.

Når du er innlogget vil du under menyvalget "hjelp" ha tilgang til forklaringer og annen informasjon vedrørende pasientportalen.

Har du spørsmål angående ditt prøvesvar ber vi deg ta kontakt med din fastlege eller legen som rekvirerte prøvene. Det er vedkommende som kan se prøvesvarene dine i sammenheng med din sykehistorie og dermed gi deg et utdypende svar.

Spesielt for SARS-CoV-2 (PCR) prøver:

I pasientportalen Fürst Pasient vil man ha mulighet til å velge å skrive ut svar på disse prøvene på engelsk.

Prøvesvar på SARS-CoV-2 (PCR) vil også være tilgjengelig på helsenorge.no. Her vil man også kunne se prøvesvar på SARS-CoV-2 (PCR) for egne barn helt opp til 16 år.

For personer uten BankID eller fullt personnummer

Hvis man ikke har BankID, for barn mellom 12-16 år, eller pasienter uten fullt personnummer kan fremdeles den gamle Pasientweb løsningen benyttes. Legen må da åpne opp for dette under rekvirering. Tilgangen vil kun gjelde for denne ene rekvireringen.

  • Pasient må få med seg PrøveID ved blodprøvetaking.
  • SMS-kode (engangskode) vil sendes til det oppgitte mobilnummer når prøvesvaret er ferdig analysert hos Fürst.
  • Gå inn på: www.furstpasient.no hvor man velger: "logg deg inn med PrøveID og kode mottatt på SMS".

Navn på rekvirerende lege vises på skjermen, men ikke pasientens navn (kun fødselsår og kjønn). For SARS-CoV-2 (PCR) svar vil pasientens navn og fødselsdato fremgå på svarrapport også for denne løsningen. Denne rapporten kan også skrives ut på engelsk.
I denne løsningen er prøvesvar tilgjengelig i 28 dager. Taster man feil koder sperres tilgangen etter 5 forsøk.

NB! Fürst gir ikke ut prøvesvar på mail eller over telefon.