Fürst Pasient - Pasientweb

Du kan nå alltid logge inn i pasientportalen og se alle dine biokjemiske og mikrobiologiske prøvesvar utført hos Fürst Medisinsk Laboratorium. Du logger inn via sikker pålogging gjennom ID-porten med BankID, Buypass eller Commfides:

www.furstpasient.no

I pasientportalen er det mulig å ta ut komplette svarrapporter som PDF. Disse kan skrives ut og benyttes hvis du trenger kopi av svar til f.eks. visum eller attester.

Patologiprøver (histologi og cytologi) er foreløpig ikke tilgjengelig her. For svar på disse prøvene må du henvende deg til rekvirerende lege.

Prøvesvar for barn i alderen 0-12 år: Barnets foreldre vil ved innlogging i furstpasient.no få valget mellom å se egne prøvesvar eller for sine barn under 12 år.

Når du er innlogget vil du under menyvalget "hjelp" ha tilgang til forklaringer og annen informasjon vedrørende pasientportalen.

Har du spørsmål angående ditt prøvesvar ber vi deg ta kontakt med din fastlege eller legen som rekvirerte prøvene. Det er vedkommende som kan se prøvesvarene dine i sammenheng med din sykehistorie og dermed gi deg et utdypende svar.

For personer uten BankID eller fullt personnummer

Hvis man ikke har BankID, for barn mellom 12-16 år, eller pasienter uten fullt personnummer kan fremdeles den gamle Pasientweb løsningen benyttes. Legen må da åpne opp for dette under rekvirering. Tilgangen vil kun gjelde for denne ene rekvireringen.

  • Pasient må få med seg PrøveID ved blodprøvetaking.
  • SMS-kode (engangskode) vil sendes til det oppgitte mobilnummer når prøvesvaret er ferdig analysert hos Fürst.
  • Gå inn på: www.furstpasient.no hvor man velger: "logg deg inn med PrøveID og kode mottatt på SMS".

Navn på rekvirerende lege vises på skjermen, men ikke pasientens navn (kun fødselsår og kjønn). 
I denne løsningen er prøvesvar tilgjengelig i 28 dager. Taster man feil koder sperres tilgangen etter 5 forsøk.

NB! Fürst gir ikke ut prøvesvar på mail eller over telefon.