Hopp til hovedinnhold

S-Alprazolam

Norsk bruksnavn: P-Alprazolam

Preparat: Xanor

Indikasjoner

Kontroll, misbruk, bivirkninger.

Terapeutisk område

ReferanseområdeEnhet
<160nmol/L

Tolkning

Terapeutisk område er basert på serumkonsentrasjoner som normalt oppnås ved terapeutiske doser. Medikamentet er meget potent og en serumkonsentrasjon på 50 nmol/L kan gi en påvirkning som svarer til 1,2 promille alkohol jfr. Veitrafikklovens forskrift om faste grenser.
Halveringstid: ca 12 timer

Melding

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Mer informasjon

  • Analysenummer: 401
  • Forkortet analysenavn: ALPRAZOL
  • NLK-kode: NPU04627